Gondolkodásunk is változik

 

Máté evangéliumának 6. fejezetében olvassuk:
26Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket.
28Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak,
33Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! 34Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.

Megszoktuk, a túléléshez az anyagi dolgokra kell figyelni, a pénzre, munkára. Mit jelentenek ezek az evangéliumi sorok? Hogyan kövessük, valóban nem kell törődni semmivel? És akkor mégis, hogyan kapunk meg mindent Istentől?

A gondolkodásunkat kell megváltoztatni. Nem csak racionálisan, hanem ösztönösen kell gondolkodni, már nem csak a háromdimenziós, hanem a négydimenziós világot kell észlelni.
Figyelni kell a felsőbb erő által rendezett földi folyamatokra.
Jézus állandóan jelen van a képzőművészetben, irodalomban, a kultúránkban.
A cikkeimben a festményeken keresztül próbáljuk figyelemmel követni az információt, milyen irányban változik a világ. Másrészt megpróbálunk szinkronba kerülni, kommunikálni a felsőbb erővel. Nem csak a racionális értelmezés létezik, hanem vannak másfajta információk is, amiket kezelni kell.

Az állatok, növények, az élővilág nem verbálisan, hanem tudatalatti szinten kommunikál velünk. Egy Grúz kutató Dr. Jason Badridze, 15 éve a farkasok között él. Az állatok családtagként fogadták el őt. A farkasok a szarvasokra vadászva egymás szemébe nézve, telepatikus módon tervezik meg a hajszát, mindenki elfoglalja a helyét. Vannak üldözők, vannak, akik a menekülő utat állják el. Mindenki tisztában van a tervvel, vállalja a saját feladatát, elfoglalja a helyét.
Dr. Jason Badridze megtanulta kikapcsolni az általános emberi gondolkodást, és így értette meg az állatvilágot, ezért tud a farkasokkal kommunikálni.
A felsőbb erő, a kollektív tudat ugyan így kommunikál velünk a saját nyelvén.
A világon léteizk egy közös nyelv, a bogarak, növények, állatok, emberek közös nyelve.

Később az emberek megtalálják az anyanyelvüket, a kultúra, művészeti világ, a tudományos világ, a filozófia területén saját nyelvezetet használva.
Az emberek arra várnak, a szellemi világ, az istenek az ő nyelvükön fogják megszólítani őket. Egy életen át várakoznak, mint a szülői irányításra váró gyerekek. De a kommunikáció telepatikus módon zajlik.

A racionalitás, a tradicionális kultúra inkább blokkolja ezt a fajta kommunikációt. A telepatikus kommunikáció ahhoz hasonló, mintha négydimenziós tértben élnénk.
A lényege, kapcsoljuk be a saját háromdimenziós tudatunkat, és a kulturális képességeinket, az új világ értelmezésének érdekében.
A feltalálók ezt profi módon teszik, ők le tudják olvasni az információs mezők titkait. Ilyen volt Tesla, vagy Mengyelejev a periódusos rendszer megálmodója, vagy a híres írók, festők, filozófusok, és a mindig győztes, híres hadvezérek, politikusok.

Jézus is többször tanította, hogyan tudunk kommunikálni Isten országával. Legyünk olyanok, mint a gyerekek, ne ragaszkodjunk az anyagi világhoz. Jézuson keresztül van kapcsolatunk Isten országával.

Az aktuális időben eljönnek, akik a modern kultúrában csatornákat, hidakat, utakat építenek a másik világgal, hogy segíthessenek a többi embernek az átkelésben. Minden generációban az emberek saját kommunikációs trendek szerint élnek. Az elmúlt, vagy régi generációk emberei közül, akinek kapcsolata volt, már nem tud tanúságot tenni a modern emberek számára, hogyan alakult az ő kapcsolatuk. Különböző transztechnikák, a drogok használata, más transzos meditációk csak lehetőséget adnak, de kommunikálni csak a saját nyelvünk alapján tudunk.

Ez a saját nyelv olyan, mint egy fordító program, ami a négy dimenzióból jövő információt lefordítja, hogy követhessük az utasításokat a mi világunkban.

Dr. Jason Badridze elmesélte, hogy kanadai kollégáihoz utazva az ottani farkasokkal próbált kommunikálni, és azt tapasztalta, a kaukázusi farkasok telepatikus nyelve kicsit eltért a kanadai farkasokétól.

Mindig újra és újra kapcsolatba kell lépnünk a szellemi világgal. Amit egyszer sikerült kialakítani a felsőbb erővel, általában egy kicsit több mint egy évig tart, majd lecseng. Ha a régi technikát próbáljuk használni, eredménytelen, hiszen kétszer nem lehet ugyan abba a folyóba sem belépni.
Assisi Szent Ferencnek a ferences rend alapítójának is erős kapcsolata volt eleinte Jézussal. Mindig követte a jeleket az utasításokat, majd mintha üres térbe került volna szenvedett nem találta a helyét, elveszítette önmagával is a kapcsolatot, de élete végén Jézustól megkapta a stigmákat.

Előkerült a második kép

Augusztus 11-ei cikkemben Rembrant: Ecce Homo című képének előkerülésekor már találgattam, a harmadik Jézust ábrázoló kép felbukkanásával kapcsolatban. Vajon ki lesz a következő mester, akinek előbukkan egy rejtett helyen lévő műve. Talán Gióttó?
És itt a friss tegnapi hír: Párizs északi részén Compiègne közelében egy eladásra szánt ház konyhájának falán Cimabue (1240-1302) Krisztus passiója című képét fedezték fel, Firenze festőművészének korai reneszánsz remekművét.
A 20–24 cm méretű képet Eric Turquin francia művészeti szakértő tanulmányozta és megállapította, hogy az infravörös fény alkalmazásával végzett tesztek szerint „nem vitatható, hogy a festményt ugyanaz a kéz készítette”, mint a Cimabue más ismert munkáit. Értéke 4-6 millió Euro. Október 27-én Sensils-ben aukción kerül kalapács alá.

Cimabue Giottó mestere volt. A bizánci stílus megújítója. A bizánci művészetben az alakok stilizáltak, a jelenetek szimmetrikusak, a háttér aranyozott, az alakok pszichikailag elmélyültek.
Cimabue művészetével az új látásmód, a 3D-s ábrázolás irányába indult el, az élénkebb színek használata, a testformák életszerűbb ábrázolása felé, az ő útkeresését folytatta Gióttó.

Giottó elfogadtatta a természetesség új eszményeit és létrehozta a képszerű tér meggyőző érzését. Új, határozott irányt szabott. A következő évszázadok festői Giottó képszerű térábrázolását követték.
Kortársai rendkívül nagyra becsülték művészetét. Erről árulkodik, hogy Dante is megemlíti az Isteni színjátékban:
„Lám, festészetben Cimabue tartott
minden teret, és ma Giottót kiáltják:
s amannak híre éjszakába hajlott.”
(Purgatórium, XI. ének)

Úgy tűnik, elérkeztünk a gondolkodásunk, elképzeléseink megváltozásához, a 4 dimenziós felfogáshoz. Napjainkban olyan tények kerülnek elő, amik azelőtt ritkák voltak, kevesek által használatosak.
A változás az emberiség életformáját gondolkodását legalább ötszáz évig befolyásolni fogja.

Június 30-i cikkemben írtam Leonardo da Vinci Üdvözítő című képről.

Itt olvashatjátok a cikket a megkerült képről:
https://www.theguardian.com/…/woman-discovers-renaissance-m…

 

Felebarátainkról

Diákkoromban az orvosi egyetemen volt két barátom. Testvérek voltak, jól tanultak. A szüleik külföldön dolgoztak, a fiúk egy szép lakásban éltek. Az idősebbik volt a felelős, hogy minden rendben legyen. Jó hangulatú bulikat szervezetek. Mindig sokan voltunk, vidám, szórakoztató társaság gyűlt össze.
Egyszer megkérdeztem az idősebb fiút. - Mi a titkod, hogy csinálod, hogy sokan jönnek, sosincs botrány, a szomszédok nem panaszkodnak soha, mindig jó a hangulat, nincs balhé a bulikban? A magánéletetek rendezett. Másik társaságban botrányok, kellemetlenségek vannak.
Faggattam, hogyan keresi, szűri a társaságot? Akik okosak? Ügyesek? Helyesek? Hogy találja meg azokat, akikkel minden rendben van?

- Nem arra figyelek okosak, vagy buták, szórakoztatóak-e, hanem csak egy dologra vagyok kíváncsi. - válaszolta. - Ők nem fognak kellemetlenséget okozni nekem. Csak erre figyelek. A problémamentes embereket keresem, az összes többi tulajdonság nem érdekel.
Bárki beléphetett a baráti körükbe, aki megfelelt ennek, aki probléma mentes volt. Ez egy apró feltétel, de nagyon fontos az emberi kapcsolatokban.

Létezik egy mélyebb és erősebb kör is az emberek között. A felebarátok köre, akiket mint mondják, jobban kell szeretni önmagunknál. Mikkor Jézust faggatták, mondja el, ki a felebarátunk, az irgalmas szamaritánus történetével példálózott. Az útszélén egy kirabolt, megvert ember hevert. Először egy pap, majd egy levita ment el mellette anélkül, hogy segítettek volna neki. Harmadjára arra járt egy szamaritánus, megesett rajta a szíve, és gondoskodott róla. Az evangéliumi rész így zárul:
(Lukács 10.)
36Mit gondolsz, e három közül melyik lett a felebarátja annak, aki a rablók kezébe került?« 37Az így felelt: »Az, aki irgalmasságot cselekedett vele.« Jézus erre azt mondta neki: »Menj, és te is hasonlóképpen cselekedjél!«

Az a felebarátunk aki segít, amikor senki nem áll mellettünk a bajban. Azt gondolnánk a családra a barátokra, az ismerősökre, a kollégákra lehet számítani. De nem ők a valódi felebarátok. Tévedünk, csalódni fogunk, ha a hozzánk közel állókra számítunk. A segítő kezet nyújtó emberek, akiket alig ismerünk, az igazi felebarátok.

A belső körünket igyekezzünk azokból kialakítani, akik segítségünkre vannak a bajban, feltétel nélkül segítenek. Amikor minden szép és jó, hemzsegnek körülöttünk a barátok, de kevesen maradnak mellettünk a bajban.

MI döntjük el, miként alakul a körülöttünk lévő emberi kör. Ha bárkit beengedünk, nem marad szabad hely. A barátokra figyelni kell, foglalkozni kell velük. Ha nincs közöttük egy sem, akire számíthatunk a bajban, akkor már késő sopánkodni.

Ha nem aszerint értékeljük az embereket, híresek-e, fontosak, ügyesek, szórakoztatóak, hanem inkább azt nézzük, a legrosszabb időben is segítenek, és belőlük választjuk ki a belső körünket, akkor kialakul egy a legmagasabb felső erőhöz tartozó szellem védőpajzsunk.

A felsőbb erő mindig küld ilyen embereket, mindig segítségünkre van. Csak rajtunk múlik felebarátunkként fogadjuk-e őket, - akiket saját magunknál is jobban kell szeretni - vagy nem.

A pszichológia törvénye szerint 9 emberből áll a hozzánk legközelebb állók köre. Ha nincs benne egyetlen felebarát, akkor igazán nagy bajban vagyunk, üres körülöttünk minden. Utolsó lehetőség marad, a szellemi csatorna. Innen érkezik hozzánk a szamaritánus, feltétel nélkül segít cselekedetekkel, gondoskodással, pénzzel.Ha nem tanulunk belőle, legközelebb is kapunk segítséget. De már nem olyan kedvezőt. Ha ebből sem tanulunk, és mint ezelőtt, azokkal tartjuk a kapcsolatot, akik nem segítenek a bajban, legközelebb végleges büntetést kapunk. Elveszítünk mindent, az egészségünket, családunkat, pénzünket.

Jó, ha a belső körünkben, legalább egy felebarátunk van, így meg vagyunk mentve az életben, de ha több is van, és akár az egész csapat a felebarátainkból áll, miénk az egész világ.

Találtam egy videót az állatvilágból, drámai példát mutat a fenti sorokra:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=a5V6gdu5ih8

Családi kapcsolataink

Steve Jobs sikeres volt az anyagi világban. De édesapja elhagyta őt gyerekkorában, nem tartották a kapcsolatot. Meghalt a gyomorrák miatt.

Sri Ramana Maharsi az egyik legnagyobb szellemi guru volt India történetében.Elhagyta a saját családját. Meghalt a gyomorrák miatt.

Egyetlen, a lenti anyagi világban megszerzett siker sem mentesít a fentről kapott családi viszonyaink rendezésétől. A gyomor problémája, az apával való konfliktus miatt van. A népszerű romantikus filmekben a kivirágzó férfi nő kapcsolatok menetrendszerűen esküvővel végződnek. Egyfajta logikai következményként. Hogy esküvő után mi történik, macerás hálátlan téma a filmkészítőknek. A hétköznapokban is a családra, vagy a testvérre, szülőkre panaszkodunk, anélkül hogy a kapcsolattal törődnénk, megpróbálnánk megjavítani.

Jézust mikor a mennyország hollétéről kérdezték, ezt válaszolta: mélyen az emberi lélekben.
Lk. 17.Az Isten országa.

20A farizeusok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa. Ezt válaszolta: „Az Isten országa nem jön el szembetűnő módon. 21Nem lehet azt mondani: Nézzétek, itt van, vagy amott! Mert az Isten országa közöttetek van.”

És amikor az kérdezték tőle hol található, amire az embereknek szükségük van, az evangéliumi történetben így írja le Máté a válaszát:

Mt.7.7
Az állhatatos ima.

7Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek!

Ha bármelyikünk foglalkozni kezd magával, bátran befelé fordul, sok rossz érzést, negatív gondolatot, kellemetlenséget talál.

Minden ami fájdalmat frusztrációt, rossz érzést okozott, tudnunk kell, az anyagi világ mátrixából ered, amiben élünk. Nem a lelkünkből.

Befelé fordulva, keresgélve az először megmutatkozó kellemetlenséggel kell foglalkozni. Amivel ott először szembe találjuk magunkat, megmutatja a konfliktusunkat a világgal, majd a munkával, utána szüleinkkel rokonainkkal. Majd találkozunk a saját magunkkal, saját testünkkel kapcsolatos kellemetlen érzéseinkkel. Az összes negatív élmény a fejünkbe rakódva a mátrixból származik, nem a sajátunk. Ezek az érzések lefoglalják a gondolatainkat, uralják érzéseinket, de nem az önálló gondolataink nem a saját érzéseink.

Amikor Steve Jobst kirúgták az Aplle-től elvonult Indiába meditálni. Itt ébredt rá, nem kell a világon a legjobbnak lenni. Biztos az apjának akarta bizonyítani, érdemes a szeretetére. De a törekvése mögött harag érzés volt.

Végül is hasznos, hogy megértette, vannak akik okosabbak nála, akiknek a képességeit kamatoztatni kell. Visszatért az Applebe, és új sikeres szakasz kezdődött a cég életében, mivel másképp kezdte kezelni a dolgokat. Ha mélyebbre ásott volna, talán megtalálta volna az apja iránti szeretetet is, de megállt a pénz szintjén.

Sri Ramana Maharsi rátalált a zseniális szellemi technikára. Bármilyen konfliktus helyzetben fel teszi a kérdést, ki vagyok én, ne a konfliktust kutassuk, hanem magasabb szintű lényünk létezését. Ha nem lett volna neki is gondja az apjával, biztos nem keresi ezt a technikát.

Sikerült bebizonyítania, nagyobb, tisztább, okosabb mint az apja. De ha mélyebbre ásott volna ő is, megtalálja szeretetet, de ő megállt a megvilágosodás melletti szinten.

A mátrix szintjén harcolva az oda tartozó gondolatokkal, témákkal, figurákkal struktúrákkal, mindig veszíteni fogunk. A mátrixban végtelen számmal találhatók ezek a témák, modellek, forgatókönyvek. Mi is az innen származó gondolatokat érzéseket használjuk. A globális mátrixszal szállunk harcba, a saját mátrixunkkal, amit a lelkünkben fejünkben hozunk létre.

Mindig szeretetet sugárzó figurát kell teremtenünk. A szeretet mindent legyőz, a szeretet mindig az utolsó adu a a forgatókönyvekben.

Rombolás, pusztulás követően az új élet szeretet alapján teremtődik, az indít el mindent.

A kezdet és a vég a szeretet. Az egész univerzum uralkodó pontjai a szeretet, az eredete mi emberek vagyunk. A két pont közötti rész a mátrix.

Zenei illusztrációként hallgassátok meg Gurdjieff művét ezen a linken:

https://www.youtube.com/watch…

Kollektív tudat mátrix


Az élet legelején az alapvető kívánságaink megvalósítására törekszünk. Legyen egy szép otthonunk, szép világos, fényes, meleg amikor kint hideg van, hűvös amikor kint hőség van, legyen család, elég pénz. Ezek a gondolatok járnak a fejünkben.
Az élet kezdetén csak erről beszélgetünk, de ha már megvan az áhított szép ház, a komfort, kényelmes élet, család, és pénz, minden rendben van, és mi szomorkodik kezdünk. Miért nem tudunk repülni, szárnyalni, miért nem vagyunk szentek, miért nem a mennyországban élünk? Az egyszerűbben, korlátozottabban gondolkodók azon szomorkodnak, ők miért nem királyok, miért nem ismeri őket senki, vagy modern verzióban miért nem ők leghíresebb bloggerek.
Végül mindenki aki a csúcsra ér szomorkodik, kevesli amit elért.
Hogy valóra váltsuk a kívánságunkat, életcélunkat első lépésben konkrétan tudni kell mit akarunk. El kell képzelni. Második lépésben meg kell tanulnunk álmodni róla, hogy a saját tudat alattinkkal összekapcsoljuk. Harmadik lépésben le kell mondani mindenről, amit elképzeltünk. Ha nem mondunk le róla, a mátrix ellenáll. A mátrixból folyamatosan a csalódás, harag, reménytelenség, kudarc érzése, bőséges negatívumok származnak. Tele van kellemetlenséggel, mint a bolhás kutya bundája a bolhákkal.
Az ősi idők óta különböző mágiákat rituálékat alkalmaznak, szeretnék becsapni a sorsot, elkerülni a negatív életprogramokat. De a mágikus gyakorlatok legtöbbször egy bábjátékra hasonlítanak.
Negatív érzéseket gondolatokat képviselő bábok harcolnak a másik negatív gondolatokat érzéseket képviselő bábokkal. És hogy hogy nem, mindig azok a bábok nyernek, akik a bábszínház tulajdonosát képviselik. Igaz, hogy a bábszínház tulajdonosa írja a színjáték szabályait, cinkelt lapokkal játszik. Mi is.
Ezért meg kell teremtenünk a mátrixon kívüli saját figuránkat, és saját forgatókönyvünket. Olyan gondolatokkal, érzésekkel felfegyverkezve ami szokatlan a mátrixban. Vissza kell jutni a mátrix forrásához. Oda, ahonnan az egész ötlet, a struktúra ered. Csak az eredet pontjából érthetjük meg, milyen tettekre van szükség, hogy jól járjunk, és jó eredményre jussunk.

Előkerült egy kép...

Belgiumban augusztus 5-én hihetetlen hír kapott szárnyra. Herstal egy külvárosi bisztrójában Vervietois nevű úr tíz évvel ezelőtt egy eladósodott embertől 500 Euróért megvásárolt, egy valójában több, mint 30 millió értékű Jézus portrét! Akkor még nem is gondolta, hogy milyen értékre tett szert. Egyik műértő barátja hívta fel a figyelmét, a kép különlegességére.

Az "Ecce homo" című festmény számos olyan tulajdonsággal bír, mely alapján Rembrandt művének tulajdonítható. A belga Művészeti Szakértői Kamara tagja állítja, a festmény "kivételes mű", és több mint 30 millió euróra becsülik.

Forrás: https://www.lecho.be/…/un-belge-aurait-achete…/10151009.html

Áprilisban szőrén-szálán eltűnt, majd a Vörös tengeren egy jachton megtalálták Leonardo da Vinci Salvator Mundi című képe, amelyet jelenleg a világ legdrágább festményeként tartanak számon.

Beindult a trend, vajon milyen Jézus képről szólnak a hírek harmadikként. Mi ennek a feltehetően Rembrandt által készített Jézus portrénak a jelentősége?

Máté 13.8.
A többi jó földbe hullott, s termést hozott, az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik meg harmincszorosat.
A kép értéke hatvan ezerszeresére emelkedett.

Ezek a jelek arról tanúskodnak, hogy az aratás kezdetén élünk, szétválik a jó a rossztól.
Máté 13.38. A szántóföld a világ, a jó mag az ország fia, a konkoly pedig a gonoszság fia.
Jézus megjelenésének első jele, a Leonardo kép eltűnése, majd megtalálása. Rembrandt Jézus képe a második jel az aratás ideje. Jelek biztos lesznek, várjuk, mi lesz a harmadik. Lényeg, hogy csak figyelni kell. Ki következik a sorban Raffaello mester? Vagy Giottó?

Vizsgázunk az iskolai éveink alatt, munkahelyet keresve, a profizmus, a lojalitás, a külső szempontok számítanak, szétválasztódunk, csoportokat alkotunk. A sportversenyek, művészeti versenyek, ének, zene versenyek során új és új szeparációs szempontokat találunk ki.
És van, aki szétválasztani, szeparálni, van aki egységesíteni törekszik, van aki pusztít, van aki teremt.
Minden típus a saját idejében cselekszik. Minden kozmikus ciklus a saját szintjére hívja, emeli a megfelelő embereit, akikre szüksége van.

A mindennapi életben a testben élő mikroorganizmusok a flórák, bélflórák számítanak leginkább. A modern kutatások szerint, a natúr gazdaságban élők a saját maguk által nevelt tehenektől nyert tejterméket fogyasztják, a tehenektől származó flórához jutnak. Ezek a csoportok nem allergiásak, nem szenvednek asztmától. A német kutatók szerint a termelőktől kell a friss tejet beszerezni a pasztörizált tejtermékek nem tartalmazzák az eredeti flórát. A tartósítás érdekében elpusztítják az eredeti flórát, ezek a termékek az immunrendszert pusztítják, asztma, parlagfű allergia, bőrbetegség a következmény. A jövő emberének egészsége az orvostudomány és a tradicionális életforma kombinációján alapul.

A szellemi úton is tudományosan bizonyított a földnek van bizonyos mentális szintet képviselő rétege, az infoszféra, kollektív tudat, nooszféra. Tiszta formájában az erkölcsöt nélkülözi, ember-ember ellen is használhatja az innen szerzett tudást. A tradicionális vallási struktúrák bővelkednek az erkölcsi szabályokban, kommunikálni lehet a felsőbb erkölcsi intelligenciával.
Itt is kombinálható a mű intelligencia építő, és pusztító lehetősége az emberi kultúrából eredő családokat, életet védő túlélő képességet támogató erkölcsi lételemmel.

Félelmekkel, pénzzel kapzsisággal irigységgel féltékenységgel befolyásolni lehet az embereket.
A legerősebb energia mégis a szeretet, mindent legyőz nélküle kipusztulna az emberiség. Nélküle nem is létezik. Írtam már az amerikai kutatásról, ami vizsgálta, ha abbahagyja önmagát figyelni bárki, két héten belül meghal. Az eltűnt civilizációkról is azt írják, két héten belül elpusztultak, nem betegségtől, nem katasztrófáktól, hanem mert nem figyeltek magukra másokra eltűnt közülük a szeretet.

Mikrobiológusok szerint a világ mikroorganizmusainak 95%-a nem károkozó, hanem a túlélést szolgálja. Az ökoszisztéma kívül belül a szeretet érzése alapján tartható fenn. Elkezdjük csoportosítani, kutatni, szeparálni mi jó, mi rossz, adódnak a betegségek, problémák, majd elvész és megsemmisül a szeretet.

Ellenkező esetben a „minden rosszban van valami jó” elvét használjuk láthatjuk, hogy semmi sem véletlen ami bennünk van, minden azért van kitalálva, hogy fejlődni, túlélni tudjunk.

Egy tengerész nagyon szerette a kutyákat, de sosem lehetett sajátja, mivel gyakran hosszú évekre elutazott. A szomszédjában élt egy német juhász, azt etette, simogatta állandóan, sajátjaként szerette. Szelíd, barátságos jószág volt, a gazdái szerint túlságosan is. Egy hosszú, három éves hajóút után hazaérkezve már alig várta a találkozást a régi cimborájával. Látta ugyan, hogy némiképp megváltozott a kutya, de a régi nagy örömmel szeretettel találkoztak. A messziről érkezett hajós újból finom falatokkal érkezett. Nagy örömmel újságolta a szomszédoknak, régi hű barátja milyen örömmel fogadta. - Miről beszélsz? - Kérdezték azok. Két éve elpusztult a kedves jószág, ez a mostani hamis harapós fajta, mi magunk is alig merünk a közelébe menni. Állandóan ugat, mindenkit megkerget, megharap. Egyedül csak a messziről jött tengerészt engedte magához szeretettel, a mancsaival körülölelte, simogatást, szeretetet kérve, kapva.

Egy régi beszélgetés emléke

Egyszer egy görög katolikus püspök és egy amerikai üzletasszony társaságában mi másról, mint szellemi dolgokról beszélgettünk. Esélyünk sem volt másik témát választani.

A püspök atya az életéről mesélt, hogyan tanult, mi alapján hozta a döntéseit. Az emberek nagy része hisz Isten létezésében, de a sátánéban már kevesebben hisznek - mondta.
Tőle hallottam először, hogy a sátán akkor jelenik meg amikor az ember komoly szellemi döntés előtt áll, amikor lehetőség adódik, hogy jóra forduljon az élete. A sátán ekkor akarja elcsábítani őt. Ez egy biztos jele annak, hogy fontos döntés előtt állunk. Amikor a mindennapos apró-cseprő dolgaink felett kell dönteni senki sem kíváncsi ránk, még szellemi szinten sem.
Én is többször tapasztaltam ezt az életemben, és olyankor mindig eszembe jutottak, megerősítettek a püspök atya szavai.

Tovább beszélgettünk arról, hogyan nyilvánul meg az alsó erők jelenléte az emberek között.
Az amerikai hölgy barátja a görögországi Meteorákhoz utazott.
A kolostorban megtetszett neki egy ikon, kérdezősködött, megveheti-e. A szerzetesek rápirítottak, hogy képzeli, az ő életük fontos része ez a több száz éves ikon. A kolostort elhagyva, egyszer csak észrevette, három szerzetes lélekszakadva fut utána, kiáltoznak, várja meg őket. Lihegve utol érték. A legnagyobb megdöbbenésére gondosan becsomagolva náluk volt az ikon. A távozásakor valaki vagy valami megjelent a szerzeteseknek és azt mondta, adják az amerikai férfinek az ikont. Nagyon meglepődött, természetesen fizetni szeretett volna érte újból, de a szerzetesek élénken mondták: - Ez szellemi irányítású folyamat, nem a pénzről szól, semmi köze hozzá.

Amerikába hazaérve elvitte az ikont a saját keresztény közösségébe, kihelyezték a templomukban. Az ikon előtt imádkozók kérései teljesültek, csodálatos gyógyulások történtek. Az ikon illatos gyöngyöket kezdett könnyezni. Egyre többen érkeztek a hírére, naponta több százan álltak sorba, arra várva, hogy imádkozhassanak előtte. Egész Amerikát bejárták vele. Több városban könnyezett, spontán gyógyulásokról tettek tanúbizonyságot az imádkozók. De voltak városok ahol nem könnyezett, és csoda sem történt.

Ennek kapcsán arról beszélgettünk, az emberek hozzák létre a csodák lehetőségét.
Akiknek erős a viszonyuk a felsőbb erővel, az ő jelenlétükben csoda történhet, és a szent tárgyak is másként hatnak.

Mitől erős a kapcsolat a szellemi erőkkel, és mi blokkolja a felsőbb erővel való kapcsolattartás lehetőségét az emberek között?

Az ószövetségi történetben Szodoma városát akarta megbüntetni Isten.
Teremtés könyve 18. fejezet.
22Erre a férfiak megfordultak, és lementek Szodomába. Ábrahám azonban továbbra is az Úr előtt maradt. 23Eléje járult, és azt mondta: »Hát elpusztítod az igazat a gonosszal együtt?

Erre Isten megkérte Ábrahámot, mutasson legalább ötven, vagy negyven vagy legalább tíz igaz embert, és megkegyelmez nekik.

32»Könyörgök – folytatta –, ne haragudj, Uram, hogy még egyszer szólok: Hátha csak tíz lesz?« Erre azt mondta: »Nem törlöm el a tízért.«

Isten meghallgatta Ábrahám kérését, a rosszak bűne miatt, nem pusztítja el a jókat. De Szodomában nem találtak egyetlen igaz embert sem. A város elpusztult.

Ebben a bibliai történetben is látszik, vannak városok, helyek, ahol élnek igaz emberek, és vannak ahol nem.
Isten mindig megmenti az ilyen helyeket, ahol legalább egy igaz embert talál.

A csodákról

Egyszer egy görög katolikus püspök és egy amerikai üzletasszony társaságában mi másról, mint szellemi dolgokról beszélgettünk. Esélyünk sem volt másik témát választani.

A püspök atya az életéről mesélt, hogyan tanult, mi alapján hozta a döntéseit. Az emberek nagy része hisz Isten létezésében, de a sátánéban már kevesebben hisznek - mondta.
Tőle hallottam először, hogy a sátán akkor jelenik meg amikor az ember komoly szellemi döntés előtt áll, amikor lehetőség adódik, hogy jóra forduljon az élete. A sátán ekkor akarja elcsábítani őt. Ez egy biztos jele annak, hogy fontos döntés előtt állunk. Amikor a mindennapos apró-cseprő dolgaink felett kell dönteni senki sem kíváncsi ránk, még szellemi szinten sem.
Én is többször tapasztaltam ezt az életemben, és olyankor mindig eszembe jutottak, megerősítettek a püspök atya szavai.

Tovább beszélgettünk arról, hogyan nyilvánul meg az alsó erők jelenléte az emberek között.
Az amerikai hölgy barátja a görögországi Meteorákhoz utazott.
A kolostorban megtetszett neki egy ikon, kérdezősködött, megveheti-e. A szerzetesek rápirítottak, hogy képzeli, az ő életük fontos része ez a több száz éves ikon. A kolostort elhagyva, egyszer csak észrevette, három szerzetes lélekszakadva fut utána, kiáltoznak, várja meg őket. Lihegve utol érték. A legnagyobb megdöbbenésére gondosan becsomagolva náluk volt az ikon. A távozásakor valaki vagy valami megjelent a szerzeteseknek és azt mondta, adják az amerikai férfinek az ikont. Nagyon meglepődött, természetesen fizetni szeretett volna érte újból, de a szerzetesek élénken mondták: - Ez szellemi irányítású folyamat, nem a pénzről szól, semmi köze hozzá.

Amerikába hazaérve elvitte az ikont a saját keresztény közösségébe, kihelyezték a templomukban. Az ikon előtt imádkozók kérései teljesültek, csodálatos gyógyulások történtek. Az ikon illatos gyöngyöket kezdett könnyezni. Egyre többen érkeztek a hírére, naponta több százan álltak sorba, arra várva, hogy imádkozhassanak előtte. Egész Amerikát bejárták vele. Több városban könnyezett, spontán gyógyulásokról tettek tanúbizonyságot az imádkozók. De voltak városok ahol nem könnyezett, és csoda sem történt.

Ennek kapcsán arról beszélgettünk, az emberek hozzák létre a csodák lehetőségét.
Akiknek erős a viszonyuk a felsőbb erővel, az ő jelenlétükben csoda történhet, és a szent tárgyak is másként hatnak.

Mitől erős a kapcsolat a szellemi erőkkel, és mi blokkolja a felsőbb erővel való kapcsolattartás lehetőségét az emberek között?

Az ószövetségi történetben Szodoma városát akarta megbüntetni Isten.
Teremtés könyve 18. fejezet.
22Erre a férfiak megfordultak, és lementek Szodomába. Ábrahám azonban továbbra is az Úr előtt maradt. 23Eléje járult, és azt mondta: »Hát elpusztítod az igazat a gonosszal együtt?

Erre Isten megkérte Ábrahámot, mutasson legalább ötven, vagy negyven vagy legalább tíz igaz embert, és megkegyelmez nekik.

32»Könyörgök – folytatta –, ne haragudj, Uram, hogy még egyszer szólok: Hátha csak tíz lesz?« Erre azt mondta: »Nem törlöm el a tízért.«

Isten meghallgatta Ábrahám kérését, a rosszak bűne miatt, nem pusztítja el a jókat. De Szodomában nem találtak egyetlen igaz embert sem. A város elpusztult.

Ebben a bibliai történetben is látszik, vannak városok, helyek, ahol élnek igaz emberek, és vannak ahol nem.
Isten mindig megmenti az ilyen helyeket, ahol legalább egy igaz embert talál.

Támaszok, oszlopok

A lélek mint egy ég felé szálló lufi lapul meg a takaróként ráboruló test alatt. A test ránehezedik, a föld felé vonja. A léleknek több támasza van, vékony cérnaszálak, erős oszlopok, a lábakon, kezeken futnak át, a testben több kisebb támasz van. A lélek támaszai a külső finom struktúrákra támaszkodnak. A lélek sajátos igénye, hogy mindig a föld felett a lebeghessen.
A támaszok az érzésekben nyilvánulnak meg. Bizalom, határozottság, bátorság, együttműködés, céltudatosság, felelősség vállalás érzéseivel azonosak.
Ha a lelki szintű elsődleges erős oszlopok elvesznek, csak a csontok izmok maradnak. A fizikai test súlyát nehezen hordozzák. Ízületi gyulladások, sorvadások fájdalmak alakulnak az ízületek, csigolyák felületén, a nyakon, a vállakban a csigolyák bordák csípő térd tájékán. A test szinte összeesik az élet súlya alatt.
A könnyed szárnyalást azon a ponton lehet visszanyerni amelyiken elveszítettük az érzést, a lelkünk mélyén találunk rá.
A szellemi oszlopok nehezebb súlyokat bírnak viselni, mint a csontok és az izmok.

Szimbiózis

Az emberi sejtek más földön létező élőrendszerektől függetlenül élve, képesek kilencszáz évig fenntartani az életet.
De a táplálkozás útján növények, állati étkek magunkhoz vételével a feldolgozáshoz szükséges a belekben élő baktériumok, és gombák létezése. Cserébe ezek is táplálékhoz jutnak az ember szervezetben. Szimbiózisnak nevezzük ezt a bizonyos ideig tartó életben tartó folyamatot.
A szimbiózisban az együttműködés időben korlátozott. A flórának tovább kell költöznie állatokba, növényekbe, ezért az emberi életciklust csak 100 évig tartja életben.
A bélflórának is szüksége van az emberi testből származó energiára. Ha az emberi testben csökken energiaszint, nem jut elég a fenntartására, patogén folyamatok indulnak, megszűnik a szimbiózis. Az egyensúly érdekében emelni kell az energiaszintet, így a bélflóra tovább enged minket élni.
A táplálkozási formák nincsenek jelentős hatással a betegségekre, sem az élet hosszára. Nem a táplálkozás, hanem a bélflóra befolyásolja a betegségeket.
A magas energiaszint abban segít, hogy a testünket minimálisan irányítsa a bélflóra irányítsa.

Alkategóriák

Kiegészítő információk