Egy régi beszélgetés emléke

Egyszer egy görög katolikus püspök és egy amerikai üzletasszony társaságában mi másról, mint szellemi dolgokról beszélgettünk. Esélyünk sem volt másik témát választani.

A püspök atya az életéről mesélt, hogyan tanult, mi alapján hozta a döntéseit. Az emberek nagy része hisz Isten létezésében, de a sátánéban már kevesebben hisznek - mondta.
Tőle hallottam először, hogy a sátán akkor jelenik meg amikor az ember komoly szellemi döntés előtt áll, amikor lehetőség adódik, hogy jóra forduljon az élete. A sátán ekkor akarja elcsábítani őt. Ez egy biztos jele annak, hogy fontos döntés előtt állunk. Amikor a mindennapos apró-cseprő dolgaink felett kell dönteni senki sem kíváncsi ránk, még szellemi szinten sem.
Én is többször tapasztaltam ezt az életemben, és olyankor mindig eszembe jutottak, megerősítettek a püspök atya szavai.

Tovább beszélgettünk arról, hogyan nyilvánul meg az alsó erők jelenléte az emberek között.
Az amerikai hölgy barátja a görögországi Meteorákhoz utazott.
A kolostorban megtetszett neki egy ikon, kérdezősködött, megveheti-e. A szerzetesek rápirítottak, hogy képzeli, az ő életük fontos része ez a több száz éves ikon. A kolostort elhagyva, egyszer csak észrevette, három szerzetes lélekszakadva fut utána, kiáltoznak, várja meg őket. Lihegve utol érték. A legnagyobb megdöbbenésére gondosan becsomagolva náluk volt az ikon. A távozásakor valaki vagy valami megjelent a szerzeteseknek és azt mondta, adják az amerikai férfinek az ikont. Nagyon meglepődött, természetesen fizetni szeretett volna érte újból, de a szerzetesek élénken mondták: - Ez szellemi irányítású folyamat, nem a pénzről szól, semmi köze hozzá.

Amerikába hazaérve elvitte az ikont a saját keresztény közösségébe, kihelyezték a templomukban. Az ikon előtt imádkozók kérései teljesültek, csodálatos gyógyulások történtek. Az ikon illatos gyöngyöket kezdett könnyezni. Egyre többen érkeztek a hírére, naponta több százan álltak sorba, arra várva, hogy imádkozhassanak előtte. Egész Amerikát bejárták vele. Több városban könnyezett, spontán gyógyulásokról tettek tanúbizonyságot az imádkozók. De voltak városok ahol nem könnyezett, és csoda sem történt.

Ennek kapcsán arról beszélgettünk, az emberek hozzák létre a csodák lehetőségét.
Akiknek erős a viszonyuk a felsőbb erővel, az ő jelenlétükben csoda történhet, és a szent tárgyak is másként hatnak.

Mitől erős a kapcsolat a szellemi erőkkel, és mi blokkolja a felsőbb erővel való kapcsolattartás lehetőségét az emberek között?

Az ószövetségi történetben Szodoma városát akarta megbüntetni Isten.
Teremtés könyve 18. fejezet.
22Erre a férfiak megfordultak, és lementek Szodomába. Ábrahám azonban továbbra is az Úr előtt maradt. 23Eléje járult, és azt mondta: »Hát elpusztítod az igazat a gonosszal együtt?

Erre Isten megkérte Ábrahámot, mutasson legalább ötven, vagy negyven vagy legalább tíz igaz embert, és megkegyelmez nekik.

32»Könyörgök – folytatta –, ne haragudj, Uram, hogy még egyszer szólok: Hátha csak tíz lesz?« Erre azt mondta: »Nem törlöm el a tízért.«

Isten meghallgatta Ábrahám kérését, a rosszak bűne miatt, nem pusztítja el a jókat. De Szodomában nem találtak egyetlen igaz embert sem. A város elpusztult.

Ebben a bibliai történetben is látszik, vannak városok, helyek, ahol élnek igaz emberek, és vannak ahol nem.
Isten mindig megmenti az ilyen helyeket, ahol legalább egy igaz embert talál.

Kiegészítő információk