Gondolkodásunk is változik

 

Máté evangéliumának 6. fejezetében olvassuk:
26Nézzétek az ég madarait! Nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek – mennyei Atyátok táplálja őket.
28Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezők liliomait, hogyan nőnek: nem fáradoznak, nem szőnek-fonnak,
33Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá! 34Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról! A mának elég a maga baja.

Megszoktuk, a túléléshez az anyagi dolgokra kell figyelni, a pénzre, munkára. Mit jelentenek ezek az evangéliumi sorok? Hogyan kövessük, valóban nem kell törődni semmivel? És akkor mégis, hogyan kapunk meg mindent Istentől?

A gondolkodásunkat kell megváltoztatni. Nem csak racionálisan, hanem ösztönösen kell gondolkodni, már nem csak a háromdimenziós, hanem a négydimenziós világot kell észlelni.
Figyelni kell a felsőbb erő által rendezett földi folyamatokra.
Jézus állandóan jelen van a képzőművészetben, irodalomban, a kultúránkban.
A cikkeimben a festményeken keresztül próbáljuk figyelemmel követni az információt, milyen irányban változik a világ. Másrészt megpróbálunk szinkronba kerülni, kommunikálni a felsőbb erővel. Nem csak a racionális értelmezés létezik, hanem vannak másfajta információk is, amiket kezelni kell.

Az állatok, növények, az élővilág nem verbálisan, hanem tudatalatti szinten kommunikál velünk. Egy Grúz kutató Dr. Jason Badridze, 15 éve a farkasok között él. Az állatok családtagként fogadták el őt. A farkasok a szarvasokra vadászva egymás szemébe nézve, telepatikus módon tervezik meg a hajszát, mindenki elfoglalja a helyét. Vannak üldözők, vannak, akik a menekülő utat állják el. Mindenki tisztában van a tervvel, vállalja a saját feladatát, elfoglalja a helyét.
Dr. Jason Badridze megtanulta kikapcsolni az általános emberi gondolkodást, és így értette meg az állatvilágot, ezért tud a farkasokkal kommunikálni.
A felsőbb erő, a kollektív tudat ugyan így kommunikál velünk a saját nyelvén.
A világon léteizk egy közös nyelv, a bogarak, növények, állatok, emberek közös nyelve.

Később az emberek megtalálják az anyanyelvüket, a kultúra, művészeti világ, a tudományos világ, a filozófia területén saját nyelvezetet használva.
Az emberek arra várnak, a szellemi világ, az istenek az ő nyelvükön fogják megszólítani őket. Egy életen át várakoznak, mint a szülői irányításra váró gyerekek. De a kommunikáció telepatikus módon zajlik.

A racionalitás, a tradicionális kultúra inkább blokkolja ezt a fajta kommunikációt. A telepatikus kommunikáció ahhoz hasonló, mintha négydimenziós tértben élnénk.
A lényege, kapcsoljuk be a saját háromdimenziós tudatunkat, és a kulturális képességeinket, az új világ értelmezésének érdekében.
A feltalálók ezt profi módon teszik, ők le tudják olvasni az információs mezők titkait. Ilyen volt Tesla, vagy Mengyelejev a periódusos rendszer megálmodója, vagy a híres írók, festők, filozófusok, és a mindig győztes, híres hadvezérek, politikusok.

Jézus is többször tanította, hogyan tudunk kommunikálni Isten országával. Legyünk olyanok, mint a gyerekek, ne ragaszkodjunk az anyagi világhoz. Jézuson keresztül van kapcsolatunk Isten országával.

Az aktuális időben eljönnek, akik a modern kultúrában csatornákat, hidakat, utakat építenek a másik világgal, hogy segíthessenek a többi embernek az átkelésben. Minden generációban az emberek saját kommunikációs trendek szerint élnek. Az elmúlt, vagy régi generációk emberei közül, akinek kapcsolata volt, már nem tud tanúságot tenni a modern emberek számára, hogyan alakult az ő kapcsolatuk. Különböző transztechnikák, a drogok használata, más transzos meditációk csak lehetőséget adnak, de kommunikálni csak a saját nyelvünk alapján tudunk.

Ez a saját nyelv olyan, mint egy fordító program, ami a négy dimenzióból jövő információt lefordítja, hogy követhessük az utasításokat a mi világunkban.

Dr. Jason Badridze elmesélte, hogy kanadai kollégáihoz utazva az ottani farkasokkal próbált kommunikálni, és azt tapasztalta, a kaukázusi farkasok telepatikus nyelve kicsit eltért a kanadai farkasokétól.

Mindig újra és újra kapcsolatba kell lépnünk a szellemi világgal. Amit egyszer sikerült kialakítani a felsőbb erővel, általában egy kicsit több mint egy évig tart, majd lecseng. Ha a régi technikát próbáljuk használni, eredménytelen, hiszen kétszer nem lehet ugyan abba a folyóba sem belépni.
Assisi Szent Ferencnek a ferences rend alapítójának is erős kapcsolata volt eleinte Jézussal. Mindig követte a jeleket az utasításokat, majd mintha üres térbe került volna szenvedett nem találta a helyét, elveszítette önmagával is a kapcsolatot, de élete végén Jézustól megkapta a stigmákat.

Kiegészítő információk