A folyamatos légzés kísérleti vizsgálatai

A folyamatos légzés kísérleti vizsgálatai

A pszichofiziológiai kutatások középpontjában a következő kérdések állnak:
- Hogyan a befolyásolja folyamatos légzés a központi idegrendszer működését?
- Hogyan változnak a test alapvető funkcionális rendszerei a folyamatos légzés hatására?
- Van-e káros hatása a folyamatos légzésnek?

A vizsgálatok eredményeként az alábbi következtetéseket vonták le:

1. Különböző fiziológiai folyamatok vizsgálatainak eredményeit elemezve megállapították, hogy folyamatos légzés következtében az erős fiziológiai stressz hatása csökkent az emberi szervezetben.
2. A kutatások kimutatták, hogy eltolódik az egyensúly a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer között, méghozzá a paraszimpatikus idegrendszer irányába. Ez a tény közvetett megerősítést jelent abban, hogy a folyamatos légzéshatást gyakorol az idegrendszeri folyamatokra, amely természetesen hat a szervezet működésére is.
A vizsgálták a 45 percig tartó folyamatokat az alanyok 15 évesek illetve 20-43 éves személyek voltak.


Három kísérletet végeztek:
- Az első sorozat vizsgálta a folyamatos légzés hatásainak általános következményeit.
- A második sorozatban a nyugodt kilégzés hatásait mérték.
- A harmadik sorozat a feszült kilégzés hatásait elemezte.
A légzésmintázatot három fő változó határozza meg: gyakoriság, mélység és a belégzés-kilégzés aránya.

A légzés fenti változatait élettani hatások szempontjából elemezve az alábbi szakaszokat különböztették meg:
1. Az összes technika közös vonása, hogy a kezdeti szakasz 5-10 percig tart.
Az teljes disszbalance az oxigén folgyaszása, és a széndioxid kibocsátása között 5-6 szorosára növekszik. A teljes szén-dioxid-veszteség 1 liter. Ebben a fázisban az alanyok szubjektív beszámolói szerint módosult tudatállapot lép fel. Eközben tanulmányozták a résztvevők agyi elektromos aktivitását. A változó tudatállapot mértéke, időtartamának hossza attól függött, hogy milyen mértékű az oxigénhiány, a hiperventilláció a légzés folyamán.
2. A következő fázisban a folyamatos légzés mechanizmusai megakadályozzák a oxigénhiány növekedését. 10-15 perces intenzív légzés után csökkenni kezd a szén-dioxid-veszteség és a hypocapnia mértéke stabilizálódik. Ennek mechanizmusa nem teljesen egyértelmű. A paradoxon a következő:
- A folyamatos légzés során a belélegzett levegő mennyisége nagy (50-70 %-a maximum), jóval több a kilélegzett levegőnél. Megszűnik a ki- és belégzés közötti szünet.
- A növekszik az áramlás a pulmonális érrendszeren, átöblítődik, nagyobb mennyiségű vér áramlik (a mért idő és a térfogat állandó), de a vérben szállított gáz és az alveoláris levegő keveredik, 10 - szeres szinten. Így kiderült, hogy milyen módon van kapcsolat a légzés és a vérkeringés között. Ez a fiziológia folyamat önmagától bekövetkezik a folyamatos ki és belégzés során. Az eredmény a gázcsere csökkenése és stabilizálódása, a szén-dioxid koncentrációjának emelkedése.
A folyamatos légzés hatékonyságának maximalizálásához 10 – 15 perces gyakorlás szükséges. Ez idő alatt a legtöbb esetben könnyen és kényelmesen bejuthatunk a megváltozott tudatállapotba.

A kutatók az agy elektromos aktivitását és annak a pszichológiai tényezők befolyásolására gyakorolt szerepét is vizsgálták.
A vizsgálat során folyamatosan számítógépen rögzítették a 19 csatornán át végzett mérés eredményeit.
A folyamatos légzés alatt az agyi tevékenység viszonylag alacsony amplitúdójú alfa-, béta-, delta- és théta hullámokat mutatott. A folyamat megnövelte a lassú hullámú agyi aktivitás gyakoriságát, egyidejűleg a théta és delta ritmus periódusainak kialakulását. Az agyi aktivitás leginkább a homloklebeny első részében volt mérhető, de sok esetben nem volt pontosan meghatározható. A folyamat során elindult az amplitúdó csökkenése, majd eltűnt az alfa ritmus, egyéni vagy csoportos alacsony amplitúdójú (théta és delta) rezgéseket regisztráltak.

A folyamatos légzés során tovább növekedett az alacsony hullámhosszú agyi folyamatok aktivitása, és új jelenségek is mutatkoztak. Minden folyamat elején létrejöttek lokalizációs központok, amelyek nyilvánvalóan egyfajta "belépési pontot"jelenteken a tudatalatti felé és meghatározott egyedi tapasztalatokhoz juttatnak a folyamatos légzés során.
40 - 50 perc folyamatos légzés után fokozatosan csökken a delta és a théta hullámok aktivitása, ezzel együtt fokozatosan csökkennek a vizuális tapasztalatok és a folyamat a végéhez ér.

Az agy elektromos aktivitásának teljes dinamikáját folyamatos légzés során elemezve több egybeesést és párhuzamot tapasztalunk az alvás közbeni állapot dinamikájával. A folyamatos légzéstechnikát alkalmazva elért módosult tudatállapot egyfajta mesterségesen előidézett hiperventillációt, alváshoz közeli kontrollált állapotot hoz létre. Ez határozza meg az alapvető hasonlóságot az alvás és módosult tudatállapotok vizsgálatakor.

Az éjszakai alvás során, álmok közben, a fokozott delta és théta ritmusú hullámok lassú, összehangolt tevékenysége során a két agyféltekében kisebb központok jelennek meg, alfa-aktivitás a bal féltekében jelentkezik, főként a nyakszirti lebeny tájékán. A szemmozgási tevékenységi időszakokat 2-3 alkalommal a delta és a théta ritmus is kiválthatja, több, rövid ideig tartó, gyors és lassú, lefelé irányuló mozgás megjelenésével.

A folyamatos légzés közben mért agyi tevékenység sajátosságokat is felmutat, annak ellenére, hogy számos egyértelmű párhuzamot találunk az alvás folyamán mért agyi elektromos tevékenységekkel. Az egyik sajátosság a tudatosság teljes megőrzése és az ellenőrzés lehetősége folyamat során, amely biztosítja, hogy megértsük a tudatos álom tapasztalatait. Ezt tükrözi az a tény, hogy a megjelenő a külső ingerek szinte minden mélyreható folyamatban törést okoznak, mert nagyfrekvenciájú alfa ritmust teremtenek. Ez természetes élettani folyamat. Ez a jelenség világos - egy külső ingerre válaszul az agy visszatér a korábbi magasabb szintű funkcionális aktivitásához, ami megfelel egy jól meghatározott alfa ritmusnak. Ez különbözteti meg a folyamatos légzés által kiváltott megváltozott tudatállapot a mély alvástól, amikor ez nem figyelhető meg.

Továbbá, a lassú hullámú aktivitás, és különösen a théta hullám aktivizálja a hippocampus tevékenységét, főként a memóriát érintő mechanizmusokat. A folyamatos légzés így az egyik leghatékonyabb módja a lelki segítségnek, valamint optimalizálja a szervezet működési állapotát. Segíti az emlékek megtalálását és feldolgozását. A megváltozott tudatállapot lehet az egyik leghatékonyabb stimulációs eszköz a magasabb mentális funkciók eléréséhez.

Amellett, hogy párhuzamos folyamatokat találunk a megváltozott tudatállapotban és az álom állapotában, látható, hogy a légzés is létrehoz egy folyamatot, mely számos szempontból jellemző az alvásra. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az egészségi paraméterek javulnak, növekszik az aktivitás, javul a hangulat, és bár a módosult tudatállapot segít kiegyensúlyozni az éjszakai alvást, csökkenti annak szükségességét. Az alvásidő lerövidülésével annak hatékonysága 1,5-2 szeresére növekszik.
Egy másik tanulmány azt mutatta ki, hogy folyamatos légzés következtében a legtöbb esetben (66 %-ban) nőtt az olvasási sebesség és az idegrendszer stabilitása a terheléssel szemben.

A tanulmány a következőket állapította meg :
- A folyamat során a folyamatos légzés miatt az érzékszervi jellemzők körének automatikus változását figyelték meg.
- Ennek eredményeként általános kedvező tendencia figyelhető meg az alanyok rövid távú memóriájának javulásában. A legnagyobb javulást a hallás utáni rövid távú memória javulásában figyelték meg. Megállapították, hogy a folyamatos légzés pozitív hatással van a memóriára és annak fejlesztésére.

Kutatást végeztek a folyamatos légzés pszichológiai hatásairól is, amely során az alábbiakat tapasztalták:
1. A folyamatos légzés javítja az általános állapotot.
2. Javítja az egészséget, az aktivitást és a hangulatot.
3. Növeli az erőt és a hatékonyságot.
A vizsgálat azt mutatja, hogy megszűnik a szorongás, javul az önértékelés, növekszik az önbizalom, megoldódnak a belső konfliktusok, megszabadulunk a lelkifurdalástól, növekszik az általános teljesítmény.

A folyamatos légzés megváltoztat néhány dinamikus motivációs jellemzőt, összhangba kerül az emberi teljesítmény és a belső motiváció. Életkortól és a nemtől függetlenül, bármilyen élethelyzetben, életszakaszban növekszik az emberek önbecsülése.
A magasabb iskolai végzettségűeknél a folyamatok dinamikusabbak, a felemelkedés meredeken ívelt. A felsőoktatásban végzetteknél egyenletes növekedést mutat az önbecsülés, a legtöbb embernél kis dinamikus változások láthatók. Megnövekszik mindazon tulajdonságok száma, amelyek a feltűnő változást eredményeznek az önértékelés növekedésében.

4. A folyamatos légzés hatására a résztvevőkben megváltozott az elképzelés az ideális tulajdonságokkal rendelkező önképpel kapcsolatban.

Folyamatos légzés

A transzrelaxációs terápia transzperszonális alapú rendszer, a korszerű módszereket és a régi hagyományokat ötvözi, legjobban a tibeti pszichikai metódushoz hasonlít. Hatékony technológiája egyszerre hat a testre és a lélekre. Célja a betegségek megszüntetése.

Lehetővé teszi, hogy az emberek két különféle módon is érzékeljék magukat, mintha egyszerre két világban léteznének: a fizikai világ sűrű formái között, ahol a határok sérthetetlenek, és egy másik, de nem kevésbé valóságos világban. A módszer segít aktív életet élni, amelyből nem hiányzik a szeretet.

A két világ érintkezésével választ kapunk a fontos kérdésekre:
- Miért ilyen módon élünk és miért nem másként?
- Mi az oka a testi vagy lelki problémáinknak, miért vannak konfliktusaink?
- Kikkel és miért találkoztunk az életünkben?
- Milyen képességekkel rendelkezünk, a természet hogyan alakítja a testünket és az arcunkat?
- Hogy lehet a testre változást gyakorolni, a lélek és a test miként kapcsolódik össze? Hogy szűnik meg ez a kapcsolat?
- Miként válunk vonzóvá és mások számára kedveltté?


Az érintésmentes módszer és a masszázs egyaránt normalizálja a szervezetben zajló folyamatokat, ezáltal biztosítja a fizikai egészséget.
1. Segít a belső szervek betegségein. Minden betegség sérti az energiaegyensúlyt és a szabad energiaáramlást a szervezetben. A transzrelaxációs terápia visszaállítja ezeket.
2. Segít pszichológiai problémák megoldásában:
- lelki eredetű, érzelmi problémák, neurózis, hisztérikus reakciók esetében,
- kialakult depresszió és a depressziós hangulat esetében
3. Lelki eredetű szexuális problémák körében, mint az anorgasmia, fájdalmas menstruáció, menstruációs szabálytalanságok stb.

Neurózis esetében úgy látjuk, ördögi kör az élet. Bármit is teszünk, semmi nem változik. Családi problémák, visszatérő élethelyzetek jelentkeznek: konfliktusok a jelenlegi és a korábbi munkakörben, vagy amikor egy nőnek az első és a második férje is alkoholistává vált. Negatív élethelyzeteket teremtünk magunknak. Érzelmi sérülések miatt nem tudunk megfelelő döntéseket hozni, és a nehéz helyzetekben nem kapunk segítséget.

A transzrelaxációs terápia képes megváltoztatni az emberek életét. A kezelés után új perspektíva nyílik az élet kérdéseivel kapcsolatban. Rajtunk múlik, hogy - ha valóban meg akarjuk változtatni az életétünket - mit teszünk. Végül is, mindenki tudja, mit kellene mondania, mégsem teszi meg – mert gondolni és tenni nem egy és ugyanaz.

A transzrelaxációs terápia fontos területe a nők kiegyensúlyozottsága és boldogsága, az élettel való összehangoltsága. Érzelmi, mentális és lelki szintű egyensúly valamint a genetikailag megfelelő partner megtalálása a cél. Ezzel kapcsolatban a lányok életében sok eltérést tapasztalhatunk, amely szerencsétlen partnerválasztáshoz vezet. Utólagosan meg lehet javítani ezt a helyzetet, és dönteni lehet ebben a kérdésben, egyszer és mindenkorra.

A transzrelaxációs terápia csökkenti a lelki, érzelmi feszültséget, enyhíti a depressziót, javítja a hangulatot. Aktivizálja a szervezet védekezőképességét, javítja a teljesítményt, a szív- és érrendszeri és mozgásszervi problémákat. Normalizálja az endokrin - és hormonrendszert. Megoldja a régóta fennálló pszicho-szexuális problémákat, mint például az anorgasmia, fájdalmas menstruáció, menstruációs zavarok stb.


A transzrelaxációs terápia sajátosságai:

Az egyéni foglalkozás során biztonságos változó tudatállapotban dolgozik. Ebben az állapotban a kliens érzékeli az egységet a fizikai és a mentális tudatszintek között a különböző életterületekkel kapcsolatban, mélyen megérti az összefüggéseket, aktívan részt vesz az önfejlesztési folyamatban.

Gyakorlati egészségügyi vonatkozásai: a fizikai test hatékonyságának növelése, a szellemi és a fizikai ellenálló képesség növelése környezeti befolyások (munkafeltételek) esetében. Növeli az állóképességet, az intenzív fizikai aktivitást. Kezeli a lelki problémákat: félelmet, magatartászavart gyermekeknél és serdülőknél, valamint azok esetében, akik súlyos megrázkódtatáson estek át.

A terápia korrigálja a fizikai testet, a szervezetet légzőszervi gondok (tüdőgyulladás, bronchitis, asztma), szív- és érrendszeri problémák (dystonia, magas vérnyomás, infarktust követő állapot), húgy-és ivarszervi problémák, emésztési problémák (gyomor- és nyombélfekély, hepatitis, pancreatitis, colitis) esetében.

A módszer hatása a munkavégzésre:
A túlzott munkaterhelés, vagy a nem megfelelő munkakörülmények egészséges emberek számára is megnövelik a stressz érzetet, ami negatív hatást gyakorol a teljesítményre. A feladat ebben az esetben a kialakult mentális túlterheltség csökkentése, a mentális és fizikai teljesítmény javítása, a hangulatingadozást okozó fáradtságérzet csökkentése, a helyes alvás, az étvágy helyreállítása, egészségtelen körülmények között dolgozó személyek arcvonásainak kozmetikai javítása. A különleges módszer alkalmazásának nincs ellenjavallata, életkorhoz sincs kötve, nem okoz szövődményeket, és rövid időn belül eredményre vezet

A transzrelaxációs terápia részletei

A transzrelaxációs terápia transzperszonális alapú rendszer, a korszerű módszereket és a régi hagyományokat ötvözi, legjobban a tibeti pszichikai metódushoz hasonlít. Hatékony technológiája egyszerre hat a testre és a lélekre. Célja a betegségek megszüntetése.

Lehetővé teszi, hogy az emberek két különféle módon is érzékeljék magukat, mintha egyszerre két világban léteznének: a fizikai világ sűrű formái között, ahol a határok sérthetetlenek, és egy másik, de nem kevésbé valóságos világban. A módszer segít aktív életet élni, amelyből nem hiányzik a szeretet.

A két világ érintkezésével választ kapunk a fontos kérdésekre:
- Miért ilyen módon élünk és miért nem másként?
- Mi az oka a testi vagy lelki problémáinknak, miért vannak konfliktusaink?
- Kikkel és miért találkoztunk az életünkben?
- Milyen képességekkel rendelkezünk, a természet hogyan alakítja a testünket és az arcunkat?
- Hogy lehet a testre változást gyakorolni, a lélek és a test miként kapcsolódik össze? Hogy szűnik meg ez a kapcsolat?
- Miként válunk vonzóvá és mások számára kedveltté?


Az érintésmentes módszer és a masszázs egyaránt normalizálja a szervezetben zajló folyamatokat, ezáltal biztosítja a fizikai egészséget.
1. Segít a belső szervek betegségein. Minden betegség sérti az energiaegyensúlyt és a szabad energiaáramlást a szervezetben. A transzrelaxációs terápia visszaállítja ezeket.
2. Segít pszichológiai problémák megoldásában:
- lelki eredetű, érzelmi problémák, neurózis, hisztérikus reakciók esetében,
- kialakult depresszió és a depressziós hangulat esetében
3. Lelki eredetű szexuális problémák körében, mint az anorgasmia, fájdalmas menstruáció, menstruációs szabálytalanságok stb.

Neurózis esetében úgy látjuk, ördögi kör az élet. Bármit is teszünk, semmi nem változik. Családi problémák, visszatérő élethelyzetek jelentkeznek: konfliktusok a jelenlegi és a korábbi munkakörben, vagy amikor egy nőnek az első és a második férje is alkoholistává vált. Negatív élethelyzeteket teremtünk magunknak. Érzelmi sérülések miatt nem tudunk megfelelő döntéseket hozni, és a nehéz helyzetekben nem kapunk segítséget.

A transzrelaxációs terápia képes megváltoztatni az emberek életét. A kezelés után új perspektíva nyílik az élet kérdéseivel kapcsolatban. Rajtunk múlik, hogy - ha valóban meg akarjuk változtatni az életétünket - mit teszünk. Végül is, mindenki tudja, mit kellene mondania, mégsem teszi meg – mert gondolni és tenni nem egy és ugyanaz.

A transzrelaxációs terápia fontos területe a nők kiegyensúlyozottsága és boldogsága, az élettel való összehangoltsága. Érzelmi, mentális és lelki szintű egyensúly valamint a genetikailag megfelelő partner megtalálása a cél. Ezzel kapcsolatban a lányok életében sok eltérést tapasztalhatunk, amely szerencsétlen partnerválasztáshoz vezet. Utólagosan meg lehet javítani ezt a helyzetet, és dönteni lehet ebben a kérdésben, egyszer és mindenkorra.

A transzrelaxációs terápia csökkenti a lelki, érzelmi feszültséget, enyhíti a depressziót, javítja a hangulatot. Aktivizálja a szervezet védekezőképességét, javítja a teljesítményt, a szív- és érrendszeri és mozgásszervi problémákat. Normalizálja az endokrin - és hormonrendszert. Megoldja a régóta fennálló pszicho-szexuális problémákat, mint például az anorgasmia, fájdalmas menstruáció, menstruációs zavarok stb.


A transzrelaxációs terápia sajátosságai:

Az egyéni foglalkozás során biztonságos változó tudatállapotban dolgozik. Ebben az állapotban a kliens érzékeli az egységet a fizikai és a mentális tudatszintek között a különböző életterületekkel kapcsolatban, mélyen megérti az összefüggéseket, aktívan részt vesz az önfejlesztési folyamatban.

Gyakorlati egészségügyi vonatkozásai: a fizikai test hatékonyságának növelése, a szellemi és a fizikai ellenálló képesség növelése környezeti befolyások (munkafeltételek) esetében. Növeli az állóképességet, az intenzív fizikai aktivitást. Kezeli a lelki problémákat: félelmet, magatartászavart gyermekeknél és serdülőknél, valamint azok esetében, akik súlyos megrázkódtatáson estek át.

A terápia korrigálja a fizikai testet, a szervezetet légzőszervi gondok (tüdőgyulladás, bronchitis, asztma), szív- és érrendszeri problémák (dystonia, magas vérnyomás, infarktust követő állapot), húgy-és ivarszervi problémák, emésztési problémák (gyomor- és nyombélfekély, hepatitis, pancreatitis, colitis) esetében.

A módszer hatása a munkavégzésre:
A túlzott munkaterhelés, vagy a nem megfelelő munkakörülmények egészséges emberek számára is megnövelik a stressz érzetet, ami negatív hatást gyakorol a teljesítményre. A feladat ebben az esetben a kialakult mentális túlterheltség csökkentése, a mentális és fizikai teljesítmény javítása, a hangulatingadozást okozó fáradtságérzet csökkentése, a helyes alvás, az étvágy helyreállítása, egészségtelen körülmények között dolgozó személyek arcvonásainak kozmetikai javítása. A különleges módszer alkalmazásának nincs ellenjavallata, életkorhoz sincs kötve, nem okoz szövődményeket, és rövid időn belül eredményre vezet

A transzrelaxációs terápiáról

 

A transzrelaxációs terápia egy széles körű és többszintű rendszer, amely magában foglal mintegy húszféle alternatív masszázs technikát, valamint az eredeti szerző fejlesztéseit.

A transzrelaxációs terápia gyakorlás és a fejlődés a szakember és az ügyfél kölcsönös munkáján alapul.
Hozzásegíti a klienst a teljes körű testi-lelki - szellemi struktúra használatához Ez lehetővé teszi, hogy a legtöbbet hozza ki a lélek mélyéről, és eltávolítsa azokat a domináns hatásokat, melyek meggátolják a testet, hogy sikeres legyen a különféle életterületeken, a kommunikációban, helyreállítja az önbizalmat, a kapcsolatokat és a meghittséget, nyugalmat.
A terápia lehetővé teszi, hogy eltávolítsuk az anyaméhben vagy a korai gyermekkorban kialakult elraktározódott problémákat, traumákat.

A terápiát minimális energiafogyasztással végzik, különös figyelmet fordítanak az enyhe nyújtásra, a verbális és nonverbális kommunikációra. Ennek következtében érhető el a folyamatos javulás, amely hosszú távon hat mind fizikai síkon, mind pszichológiai területen. A technika segít enyhíteni a belső szorongással kapcsolatos korábbi lelki és fizikai sérüléseket.

Hogyan függ össze a transzrelaxációs terápia és a sikeres élet?

Első pillantásra azt gondolhatnánk: sehogy. A szakember szemével azonban látható a lényeg: bármit, amit egy adott problémával kapcsolatban teszünk, gondolunk vagy érzünk, meg kell szüntetni, ha az öröm megszerzésére való törekvés nem vezet eredményre. Ha próbálkozásaink sikertelenek, nem vezetnek semmi jóra, nem hoznak eredményt, hiányos folyamattal van dolgunk, ami szó szerint akár kellemetlen fizikai tüneteket is okozhat.

Újra meg újra hasonló helyzetekben találjuk magunkat, az izomfeszülés vagy a túlterheltség megakadályozza a várt sikert. Mindenki számára ismerős ez a helyzet, mégis meglepődünk, amikor ráébredünk erre a jelenségre.
Ha az érzéseink háttérbe szorulnak olyan helyzet teremtődik, amikor "minden kiesik a kezemből", vagy úgy érezzük "mindig van valami baj" és így tovább ... Ezek a megszokott testi reakciók a hibás viselkedésből származnak.

A transzrelaxációs terápia célkitűzései
• a mentális folyamatok és a testi érzetek közötti kapcsolat mély megértése;
• a reakciók megértése: nem csupán egyéni módon reagálunk, bizonyos mértékig mindenki összefügg, hasonló folyamatok részese. Zsákutcába kerülésünk történetei különböznek.
• fontos megérteni a mély relaxáció eredeti jelentését, a lazítás test-elme-lélek hármasára vonatkozik;
• formális tanulási módszerek és technikák elsajátítása;
• a módszer gyakorlati elsajátítása, amellyel minden kliens számára egyéni megközelítési technikát tudunk kialakítani;
• a lelki korrekció és az öngyógyító képességek kibontása.

A transzrelaxációs terapeuta képzés eredménye:
• jobb életminőség;
• céljaink megértése és önmegvalósítás;
• egy új, ritka módszer megismerése;
• gyakorlati készségek megszerzése, amelyek azután mindig kéznél lesznek;
• lehetőség arra, hogy nélkülözhetetlen szakemberré váljunk, aki bármilyen probléma esetén segíteni tud;
• a terápiás lehetőségek bővítése;
• korábban nem igényelt, saját mozgás lehetőségek kifejlesztése;
• megtanuljuk, hogyan kell segíteni másokon bármilyen körülmények között.

Életerő

A körülöttünk lévő világ lélegző, mindig mozgásban lévő életerő. Ha megszűnik az életerő mozgása, megszűnik a béke, nem lesz többé élet és nem leszünk sem te, sem én.

Az életerő mozgása szükséges az életünkhöz, az egészségünkhöz. Ha az életünkkel részben, vagy egyáltalán nem vagyunk elégedettek, ha megbetegszünk, ha nem az történik, amit akarunk, ha nem azok leszünk, akik lenni akarunk, az azért van, mert elfelejtettük, hogyan kell úgy lélegezni, ahogy a világ lélegzik körülöttünk.
Elfelejtettük, hogy a légzés nemcsak a levegő vételével járó mozgás, hanem az életerő áramlása.
A káros energiák pusztulást okoznak. Ha ezek hatást gyakorolnak ránk, elvágjuk magunkat a harmonikus világtól, az életerő nem áramolhat szabadon a testünkben. Rosszul érezzük magunkat, megbetegszünk, nem vagyunk boldogok.

Tudatosan kell lélegezni az életenergiával együtt, így visszanyerhetjük az elveszett harmóniát, életkedvet és megbirkózzunk a betegséggel.

Megkaptuk az elsődleges tökéletességet, a testünk működésének bölcsességét. Csak meg kell tanulni, hogyan kell helyesen és bölcsen használni, hogy ne romoljon el, ne rontsuk el tudatlansággal, rossz testhasználattal. A testünk egy igazi csoda. Ha nem tudja beállítani, de érzi az életerő áramlását a testében, az testmozgással tudatosítható.

A helyes légzés elsajátításához tudatosan kell irányítanunk a légzési folyamatot. Meg kell tanulnunk, hogyan ellenőrizzük a légzésünket, kézbe kell vennünk az életerő irányítását a testünkben, ez hat az egészségünkre is. Ezáltal befolyásolhatjuk a mentális állapotunkat, hangulatainkat, az érzelmeinket, a vágyainkat, gondolatainkat, érzéseinket. A testünk engedelmessé válik, nem kell többet tablettákkal és orvosi beavatkozásokkal kezelni. Alárendeljük magunkat az életerőnek. Bőségesen, nagy erővel kapunk mindent a tudatos légzésnek köszönhetően.

Általában minél mélyebb a légzés, annál gyakrabban fordulnak elő betegségek, az érintettek hamarabb elhaláloznak. Minél kevesebbet, felszínesebben lélegzünk, annál egészségesebbek vagyunk, annál nagyobb a teherbírásunk és hosszabb az életünk. Mindebben nagy szerepe van a széndioxidnak. Minden a széndioxidra vezethető vissza.

Minél több széndioxid van a testünkben, annál egészségesebbek vagyunk. Az embriológián keresztül látjuk, milyen fontos a széndioxid az emberi testben. A magzat vérében az oxigén aránya 3-4-szer kevesebb, mint a születés után, a széndioxid aránya viszont azonban 2-szer akkora. Ezek a feltételek szükségesek az ember teremtéséhez.
Az intenzív légzés során megtapasztaljuk: amennyivel több széndioxidot tudunk teremteni a sejtekben, annyival könnyebben tudjuk felhasználni a vérben szállított oxigént energiaként.
A jól beállított légzés segít visszaszerezni az erőt és az egészséget.

Életerő-légzés

Az életerő mindenütt jelen van a világban, körülöttünk és bennünk egyaránt. Ha nem lenne, nem tudnánk élni a Földön. Az életerőre épül a világ.

Ez az életerő koncentrálódik, szilárd, kézzel fogható formát ölt például az emberi testben. A kevésbé koncentrált formában olyan anyagi megvalósulást ölt, mint a gondolatok, az érzések és a motiváció.

A világ nem csupán az életerő végeredménye, hanem változó mozgásban van. A mozgása nagyon hasonlít a légmozgáshoz. Olyan, mint a szél, mely földrészek, országok felett fúj, mint egy mély lélegzet. A levegő mozgása éppen olyan dinamikus energia, mint az életerő mozgása.

A levegő mozgása az emberi szervezetben a lélegzetben lelhető fel. A világ energiájának mozgása pedig a világ lélegzete, a természet lélegzete, a világegyetem lélegzete.
A világ lélegzete a vitalitás mozgása. A legtöbb ember számára ez csak egy elvont kép. Azonban, ha egészségesek és erősek szeretnénk lenni, és örömmel szeretnénk élni az életünket, meg kell változtatni ezt az elgondolást. A légzés nem pusztán haszontalan mozgási energia. Mindent meg kell tennünk ezért az energiáért.

Próbálj meg legalább egy pillanatra elvonatkoztatni a problémáidtól, gondolataidtól, érzéseidtől, betegségeidtől, szenvedéstől, félelemtől, bánattól, örömtől, reményektől, elvárásoktól. Nézd meg kívülről figyelve, próbálj ebben az állapotban maradni. Tekints szét, mint egy idegen, mint aki először jár ebben a világban, és akit először látsz.
Ha ez sikerült, nézz körül és vedd észre, hogy sosem láttad még, mintha elrejtette volna valaki előled a világ nagyságát és szépségét, amit sosem vettél még észre.

A természetben minden mozgásban van - és mindig egyedi. Amikor az ember nincs mozgásban, hiányzik neki a pihenés, nyugtalan.

A gyógyulás két módon történhet.
Az első módszer az, hogy közvetlenül megakadályozzuk a káros energiák beáramlását.
A második módszer, hogy megtanuljuk, hogyan kell rendesen lélegezni, és korlátokat állítani a pusztító energiáknak, hogy maguktól eltávozzanak tőlünk.

Különböző tanulmányok kimutatták a következő összefüggéseket:
1. A légzés mélységének növelése nem növeli az oxigén szintjét az emberi test sejtjeiben. A szén-dioxid 25-ször gyorsabban mozog a szervezetben, mint az oxigén, ezáltal mély légzés esetén egy hiány létre jön. Ennek következtében romlanak az oxigénátadás feltételei, csökken a hemoglobin mennyisége a szövetekben, és az egész szervezet oxigénhiányban szenved.
2. A belső környezet megváltoztatása esetén a sejt kimosódik, a széndioxid segíti a munkáját, javítja 700 enzim és 20-féle vitamin hatását! Ennek eredményeként megváltozik az anyagcsere és az energia a szervezetben – ami az élet alapja.
3. A szén-dioxid stimulálja a sejteket (csökkenti a ingerlékenység küszöböt). Ez viszont azt eredményezi, hogy gerjeszti az idegrendszert, annak minden káros következményével.
4. Az immunrendszer válasza a szén-dioxid veszteségre a bronchiális görcs, az érrendszeri probléma, a nyálka felhalmozódása a szervezetben. A gyakorlatban bebizonyosodott, hogy a mély légzés egy betegség, amely 150 tünetet okoz!
Az intenzív légzéskurzus során lehetőséget kapunk arra, hogy a csoportenergia segítségével visszaállítsuk az egészséges légzésünket. Megtanuljuk, melyek a helyes légzés alapszabályai és hogyan kell a gyakorlatokon keresztül erősíteni a saját belső légzés-struktúránkat. Az első, amit tapasztalunk, hogy biztonságérzést és nyugalmat nyerünk. Ezt követően helyreállítjuk az egészséges állapotot, és észrevesszük, hogy rendbe jönnek a dolgaink.

A transzrelaxációs terápia megközelítése

A transzrelaxációs terápiaKülönböző iskolák különböző megközelítésben foglalkoznak a test-terápiával. Egyes szakértők úgy határozzák meg, hogy terápiájuk célja a fájdalom és a mozgáskorlátozottság problémáinak megoldása, mások arra helyezik a hangsúlyt, hogy a folyamatos fejlesztés és gyakorlás segíti a motoros készségeket. A harmadik nézőpont szerint az érzelmek és a fizikai állapot a testben együttműködően van jelen, a szellem és a lélek hozzájárul az egységes testi állapothoz.
A fenti módszerektől eltérően a transzrelaxációs terápia elmélete szerint a mozgás minden korlátozottsága gátoltságból, blokkokból származik, melyek következménye a krónikus izomfeszültség és a helytelen mozgás. A test nem egy szilárd kő, nem műanyag, változékony, kezelhető és tanítható. A test a lelki átalakulás helye.

Minden fizikai módszer közös célja, hogy javítsák az emberi életet. Mentesítsenek a krónikus stressz kialakulásától, amely a psziché sérüléseit okozza és növeli a sztereotípiákat és a korlátokat. A cél, hogy minden szinten javítsák a mozgást és annak a működését. Érzelmi, energetikai, szexuális, lelki, sőt társadalmi szinten is. A testtel való munka eredményeként kibővül az önismeret és csodálatos felfedezéseket tehetünk magunkról. Javulhat az önkontroll, ez ahhoz vezet, hogy meghaladhatjuk a hétköznapi területeket, ahol addig elérkeztünk a határainkhoz.

Mit jelent a " jó érzés" ?
A hagyományos értelemben ezt jelenti: nem érzünk fájdalmat és kényelmetlenséget. Egy átlagos ember általában nem gondol naponta a testével való kapcsolatára. A nap végén megiszik egy-két üveg sört, vagy valami erősebbet, pihen a stressz feloldásának érdekében. Ezután valóban „jobban érzi magát”? Vagy éppen ellenkezőleg, az alkohollal elaltatja magát, "kevésbé érzi jól-rosszul magát"?
Arra kényszeríti a testét, hogy dolgozzon, végezze a munkát, majd a házimunkát, vagy "pihenjen" a kanapén tévénézés közben. Ezután ágyba fekszik, és reméli, hogy amikor felébred, jól fogja magát érezni. Miközben alszik, nem érzékeli a testét, így nem védi meg a fájdalomtól. De a teste ettől függetlenül igényli a figyelmet, jeleket ad, amelyeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, mert különböző betegségekhez vezetnek.

Kiderül, hogy valójában a "jó érzés" – az jó, mert amikor ezt érzi, az egész test reagál a változó körülményekre, a külső világra: fázik, ha kihűlt; érzi az éhséget, ha éhes; aludni szeretne, ha fáradt; szomorú, amikor rossz a kedve; nevetni akar és boldog; ha van oka az ünneplésre. Ez jó, ha jó érzések ébrednek a testben.
Aki jól érzi magát, testileg és lelkileg egészséges, képes meghallgatni és megérteni a testét és a körülötte lévő folyamatokat. Az ilyen embernek hasznos a teste, és frusztráló, ha árt a szervezetének. Például a mesterséges ételek, konzervek, kémiai adalékok íze számára kellemetlen. Az alkohol és a nikotin zavarja, és nem okoz neki örömet. Hosszú mozdulatlanságtól fáradtabb lesz, mint a mozgástól.
Sajnos, sokan ma még nem érzékelik helyesen a testüket, ez nehezen érthető, mert a külső körülmények, a reklámok erről szólnak. Jó példa erre a cigaretta fogyasztása. Aki kipróbálja a dohányzást, először nem érez semmilyen örömet, éppen ellenkezőleg, torokfájás, köhögés, hányinger, szédülés jelentkezik – ezek mind dohányfüstmérgezés tünetei. De egy kezdő dohányos elnyomja a testének jelzéseit, és végül függőség alakul ki a méreggel kapcsolatban. Később már úgy érzi, hogy a dohányzás szép, és anélkül megy, hogy cigarettázás fájdalmasan nehéz lenne.
A cél megtanulni hallgatni és hallani a saját testünk hangját, szétválasztani az igaz és a hamis igényeit, jól érezni magunkat a testünkben. Amikor "elkapjuk ezt a hullámot" az egészség és a jó közérzet érdekében, a szervezet elkezd hálásan reagálni - megszűnik a krónikus stressz, elmúlnak a krónikus sebek, felemelő érzéseink keletkeznek, és az élet könnyebbé válik, fényesebb, telített lesz. Úgy érezzük, hogy éljük az életünket.

A transzrelaxációs terápia nemcsak megszünteti krónikus testi problémákat, hanem út új ismeretek megszerzéséhez, amelyeket nem kaphatunk meg az iskolapadban. Lehetőséget ad arra, hogy megtapasztaljuk, milyen, ha első kézből kapjuk integritást.

Milyen problémák kezelését segíti a legjobban?

Az ízületek és a gerinc betegségei:
osteochondrosis
radiculitis
arthritis és osteoarthritis
gerincgörbület
porckorongsérv

Nyak- és hátfájdalmak

Szív- és érrendszeri problémák:
a szívroham és a stroke következményei
magas és alacsony vérnyomás
angina
arrhythmia

Neurológiai betegségek:
fáradtság
krónikus fáradtság
álmatlanság
szorongás
depresszió

Emésztési problémák:
gyomorhurut
gyomorfekély és nyombélfekély
hasnyálmirigy-gyulladás
cholecystitis

Endokrin betegségek és tünetek:
pajzsmirigy betegség
metabolizmus
cukorbaj
túlsúly

Szexuális problémák:
impotencia
frigiditás

A transzrelaxációs terápia módszere: gyógyítás nyújtássalA nyújtózkodás természetes mozdulat. Megfigyelhetjük, ahogy a kutyák ébredés után megnyújtóztatják a testüket a farkuktól a fejükig, majd a lábukig és ezután megrázzák
magukat.
Mindannyian tudjuk, milyen jól esik megnyújtani az egész testünket egy ülőmunkával töltött hosszú nap után. A nyújtás pihentet és fellendíti az energiánkat.

A nyújtás rugalmasságot ad, a rugalmasság fiatalít, a fiatalság egészséget, aktivitást és hosszú életet jelent.

A test adja a hozzáférési kulcsot az elme tudatalatti részéhez. A transzrelaxációs terápia testközpontú módszer, amely egyesíti a nyugati tudomány rendszerezett megközelítését és a régi, hagyományos keleti tudást.
Középpontjában a testtel végzet munka áll, nem az emberi elme. Inkább a tudatos és tudattalan rész fizikai testen keresztül történő
megközelítése.

Ez lehetővé teszi számunkra, hogy megoldjuk azokat a problémákat, melyekkel még maga

a kliens nincs tisztában. Vagy ha tudatában is van, nem érti a kiváltó okokat. Például fáj a háta, nyaka és az ízületei, krónikus fáradtság, apátia, depresszió, álmatlanság gyötri, emésztési vagy szexuális problémái vannak. Ezek és más problémák merülnek
fel az általános megfogalmazás szerint az idegrendszerben. Az orvosok ilyen esetekben általában nyugtatót vagy altatót ajánlanak, de ez nyilvánvalóan nem oldja meg a problémát.

A transzrelaxációs terápiás munkával hozzájutunk a szervezet információihoz, a mély érzésekhez, szükségletekhez. Minden negatív gondolat és érzelem a testben „kódolva van”, ezekből alakulnak ki a problémák és a betegségek.

A módszer arra épül, hogy a testen keresztül a lelki munka egyértelmű, mivel az emberi test anyagi hordozója a létfontosságú testi és lelki energiánknak.
Képzelje el a következő helyzetet: késő este tudja meg, hogy a férje vagy a gyermeke nem volt aznap munkában
vagy iskolában. Ön otthon van, de ő még nem tért haza. Zavart érzései támadnak, szorongani kezd, mellkasi görcsök, hasi diszkomfort érzés, szívdobogás és szakadozott légzés jelentkezik, megfeszülnek az izmok a testében.

A fizikoterápia elvei szerint, ha szándékosan és tudatosan próbál reagálni egy stresszes helyzetben, a test akkor is automatikusan reagál. Megfigyelhető, hogyan mozog, ül, áll, lélegezik, valamint hogyan szenved, amikor beteg. A test nagyon igaz, soha nem sikerül befolyásolni.

Néhányan úgy tartják "a test - nem fontos, csak egy átmeneti héj, amely elkerülhetetlenül öregszik és elhasználódik, mint egy ruha."

De be kell látni: a ruhákat különböző emberek különböző módon viselik: van, aki ügyesen, míg mások nem boldogulnak. Feltehetjük a kérdést az ilyen embereknek: szeretnének változtatni a gondolataikon és a testükön? A válasz nyilvánvaló.

A testünk nem "a lélek temploma”, és nem "a lélek koporsója ", hanem - a lélek háza!

A testünk fizikai, viselkedésbeli, érzelmi, intellektuális és spirituális életünk egyesítésének központja. Nemcsak a pillanatnyi állapotunkat, hanem a fájdalmunkat, örömünket,szorongásainkat is tükrözi, őrzi egész életünk tapasztalatait a születésünktől kezdve.

A test sokat elárul az életutunkról, milyen akadályokkal találkoztunk, beszél nyert vagy vesztett csatákról, a kihívásokról, a sorsunkról, elmondja, hogy alakult testünk és a lelkünk. Hatalmas mennyiségű információt és emléket rögzít az emberi szervezet.

Ez befolyásolja a testtartás, a járást. A krónikus izomfeszültség és a merev mozgás a ki nem mondott érzelmi reakciókat jelzi, amelyek nagy részét nem érezzük, észre sem vesszük.

A transzrelaxációs terápia megtalálja az elveszett kapcsolatot a tudatos és a tudatalatti gondolkodás között, és a kliens személyiségének kibontakozási lehetőségét. A húzás módszerével felismerhető, hogy a jelen életet a múltbéli események befolyásolják, így megszabadulhatunk az állandósult hatásoktól, függőségektől és sztereotípiáktól, és hozzáférünk a nagy belső erőkhöz, amelyek minden egyes emberben léteznek.

Ekkor új élet kezdődhet!

A transzrelaxációs terápia gyógyító folyamata

A transzrelaxációs terápia gyógyító folyamatának egyik legfontosabb feltétele az egységérzés és a legmélyebb belső ritmus állapotának elérése. Szinte átlátszóvá kell válnunk, hogy eljussunk a finom világhoz és ne zavarjuk a finom világ saját működését. Így alagút jön létre a térben a különböző világok között.

A modern világban az ember úgy működik, mint egy nyitott bioenergetikai rendszer. Naponta újra és újra sok kaotikus információval ütközik, ezért változik a pszichoenergetika a finom szinten. Az információk az életmódról, gondolatokról, érzésekről szólnak, pozitív és negatív hatást egyaránt gyakorolnak ránk. Nagy szerencsénkre az információk csupán 2-5 %-a hat ránk.

Félelem, harag vagy irigység hatása alatt rezonancián keresztül jutunk el a külső energiához. Ez alapján vonzzuk magunkat a negatív idegen energiákhoz és rezgésekhez. A hasonló a hasonlóhoz vonzódik.

A gyógyítási folyamat során tisztul az ember aurája. Így megszűnnek a régi sérelmek, félelmek, negatív programok, amelyek zavarják a tisztességes életet. A masszázs során kiegyensúlyozódik az agyféltekék polarizációja.

A transzrelaxációs terápiának köszönhetően az ember egy új világot kap, amely magasabb szintű, mint az előző volt, több benne a választási lehetőség, a lehetőségek szélesebbek és új szemmel tud rájuk tekinteni.

Amikor eljutunk a változó tudatállapot különböző fokozataiba, eljuthatunk a megvilágosodás különböző állapotaihoz. Ennek elérése után megszabadulunk a régi viselkedésmintáktól, a régi gondolkodásmódtól. Új élménnyel leszünk gazdagabbak, repülő érzést élünk át, összeolvadunk a finom világgal és megtapasztaljuk a belső energia áramlását.

A test az élet forgatókönyveA transzrelaxációs terápia

A transzrelaxációs terápia az a módszer ahol összekapcsolódik a testi munka pszichológia és a bioenergetika.

A módszer azon alapul, hogy az ember életében különböző események történnek, aminek nem tulajdonít komoly jelentőséget mégis gyökeresen megváltoztatja az életünket. Nem is beszélve arról, ha komoly konfliktus, baleset, betegség következik be.


Egy idő után elfelejtjük mi történt, ám a testünk továbbra is hordozza az események emlékeit, amik nyomot hagytak a szervezetünkben, mint egy láthatatlan de a sorsunkat megpecsételő seb.

Ez megbilincseli az energia áramlást a testben, ezért helyre kell, hogy fordítsuk az energia áramlásának irányát, mint ahogyan egy patakot visszatereljük a medrébe. De gyakran ezek a sebek nagyon erősek és mi visszaesünk ugyanabba a csapdába. Ezért az életünk gyakran nem változik, körbe-körbe jár.

Az ismétlődő hatások okának gyökere nem más, mint a test és a lélek kapcsolata. Minden nap egyre több és több ember elsüllyed ezekben a negatív folyamatokban.

Ez annak köszönhető, hogy a tetteink, mozdulataink a rögzült emlékeinkből táplálkoznak. A tarnszrelaxációs terápia célja, hogy finoman helyreállítsa az energia egyensúlyt a test és a lélek között. Segít kiszállni az ördögi körből, megszabadulni a korábbi traumatikus helyzetektől, és felszabadítani az elnyomott érzéseket.


A tarnszrelaxációs terápia lényege az ember megközelítése, a test az érzelmek és a tudat összehangolása. Tehát a módszerben az a legfontosabb, hogy helyreállítsa az egyensúlyt a lélek és a fizikai test között térben és időben.


A tarnszrelaxációs terápia többszintű rendszer, amely magában foglal több féle masszázs alapjának tovább fejlesztését.

A tarnszrelaxációs terápia harmonikus keveréke az eredeti jellegét megőrző hagyományos gyógyító technikának, jóga és a modern trendeknek és a pszichoterápiának.

A tarnszrelaxációs terápia növeli motoros aktivitást, csökkenti a lelki érzelmimegrázkódtatásokat, javítja a közérzetet, aktiválja a szervezet védekező képességét, megelőzi és gyógyítja a betegségeket.

A tarnszrelaxációs terápia különlegessége az egyszerűsége, integrált technikák alkalmazása, minden esetben a beteg egyéni hozzáállás és visszajelzése, hatékony a legsúlyosabb rossz egészségi állapot helyreállításának eseteiben.

A tarnszrelaxációs terápia széles körben alkalmazható a szomatikus, pszichoszomatikus és egy sor mentális problémák megoldására, növeli az emberek alkalmazkodó képességét.

Alkategóriák

Kiegészítő információk