Tényleg, mi egy számítógépes szimulációban élünk?

Vajon mi emberek, egyszerűen csak számítógépes szimulációk lennénk? Ki vagy mi a teremtő?

Mostanában egyre több tudós komolyan fontolgatja annak lehetőségét, hogy életünk egy mátrixban zajlik, és állítják, hogy erre elegendő bizonyíték létezik körülöttünk.

Az egyikük, Rich Terrell, a NASA Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology munkatársa, részt vesz a Mars tanulmányozásával foglalkozó csoport munkájában, a Szaturnusz négy új holdjának kutatásában, az Uránusz és a Neptunusz, valamint egy távoli naprendszer kutatásában és fényképezésében.

Terrell így vélekedik Teremtőnkről, kinek neve - Isten.

"Mi az elképzelés Istenről? Isten minden dimenzióban fellelhető, mindent kontrollál, mindenhez kapcsolódik az egész univerzumban. A Teremtő uralja a világegyetemet és módosíthatja a fizika törvényeit, ha úgy kívánja. Istennek léteznie kell - állítja Terrell.

A világ olyan, mintha a programozók egy tudományos modellt hoznának létre - magyarázza Terrell.

Terrell azt vizsgálta, vajon tartalmaz-e szimulációt a Föld világa. Az emberek számítási, kalkulációs teljesítménye minden 13 hónapban megduplázódott, és Terrell állítása szerint az emberi agy már azonos teljesítményű a számítógépekkel, legalábbis a gondolkodásnak a sebessége.

A mostani számítógépek egymillió milliárd művelet képesek elvégezni másodpercenként, mondja Terrell. 10 év múlva a számítógépek képesek lesznek egy realisztikus modellt létrehozni a mindenségről, amit magunk körül észlelünk.

Ezzel a számítógép-alkotta modellel be lehet tölteni a gondolkodó lényeket, szimulálni lehet a mesterséges intelligenciát, amik olyanok, mint az emberek? Terrell úgy hiszi, az emberek egy világ létrehozásának szélén állnak, melyet számítógépek népesítenek be élőlényekkel.

Terrell azt mondja, bizonyítékot talált arra, hogy Isten egy programozóhoz hasonlítható.

"Vizsgáljuk meg, hogyan viselkedik a kvantumok és pixelek világa, hogyan történik mindez? Tér, anyag, energia, minden pixelekből áll. Ez azt jelenti, hogy az univerzum véges számú alkotórészből áll, minden véges, ebből arra következtet, hogy a világot egy számítógép teremtette.

 

Vannak-e jelei a számítógépes szimulációnak az "objektív valóságunkban"?

Az 1970-es években a technológia fejlődése lehetővé tette, hogy számos kutató olyan kísérletet végezzen a két részecskét vizsgálva, melyet korábban Bell leírt. Bár az eredmények biztatóak voltak, a végső következtetésre nem került sor. Aztán 1982-ben, Alain Aspect, Jean Dalibard és Gerard Roger a párizsi egyetemen pozitív eredményt kapott.

Először is kalcium atomot melegítettek lézerekkel. Az egyes fotonok egymással ellentétes irányban haladtak, ezeket egy 6,5 méter hosszú csövön és speciális szűrőkön keresztül vezették, amelyek két lehetséges analizátor egyikéhez irányították.

Ebben a folyamatban a fénysebességet meghaladó gyorsasággal jutottak át a fotonok a szűrőn.

Tehát Aspect és kollégái képesek voltak kizárni annak lehetőségét, hogy a fotonok közötti kommunikáció ismert fizikai folyamatokon révén történt.

Ebben a folyamatban a fénysebességet meghaladó gyorsasággal jutottak át a fotonok a szűrőn.

Terrell így nyilatkozott "A tapasztalat azt mutatja, valóban rendkívüli dolgok történtek, függetlenül attól, hogy milyen ugyanarra az anyagra milyen hatással van a szimuláció? Az anyag ugyanúgy viselkedett, mint ha egy szimulációs rendszer része lenne? Terrell azt mondja, hogy igen! "Az univerzum azt tárja elénk, amit látni vélünk, amikor vizsgáljuk. Ha nem figyeljük, nincs feltétlenül ott."

Ez azt jelenti, hogy az univerzumot egy ismeretlen irányítja, aki úgy működik, mint egy számítógépes szimuláció.

Terrell ötlete nem igazán új, és nem ő az egyetlen tudós, aki ezzel foglalkozott. A tér tele van fény- és más elektromágneses hullámokkal, melyek folyamatosan egymást átfedő kölcsönhatásban állnak egymással. Mint láttuk, minden részecske egyidejűleg hullámként is értelmezhető. Ez azt jelenti, hogy a fizikai tulajdonságokkal rendelkező világ és minden, amit azon túl észlelünk, valójában interferenciamintákból áll – ez tény, nem kétséges, a világ holografikus elven keresztül működik.

Nick Bostrom, az oxfordi egyetem professzora is ezt kutatja.

Más tudósok tanulmányai, mint például David Bohm, Karl Pribram és Alain Aspect arra utalnak, hogy a világegyetem egy hatalmas és szép holografikus illúzió.

"A világ minden megnyilvánulása, nem más, mint egy számítógépes modell. De ki hozta létre mindezt, és modellezi az emberek életét ... Lehet, hogy az utókor számára készül a jövő? Ők lennének ebben az esetben, isten-szerű lények, akik létrehozhatják saját univerzumukat? Talán a semmiből alakult a tudat és az öntudat, és a jövőben eléri azt a szintet, ahol a jövőbeli leszármazottai istenekké válnak "- állítja Rich Terrell.

Mindannyian a Mátrixban élünk?

Minden gyermek előbb-utóbb megkérdezi a szüleitől, hol vannak a csillagok az égen, és mi az, ami mögöttük van? A válasz általában ijesztő a gyerek tudatának: "Az univerzum végtelen, nincs vége." Felnéznek arra, ami a világ korlátain túl létezik, a gyermekek fantáziájában él, nem a felnőttek gondolkodásában. Így volt ez egészen a világsikerű mozi filmek megjelenéséig. Filmek sorozatai irigylésre méltó rendszerességgel jelentek meg, amelyekben a cselekmény a Világegyetem egy illuzórikus elképzelése körül játszódott. Kétségtelen, hogy a leghíresebb ilyen film a Matrix-trilógia. De nem csak a moziban, filmeken, hanem a valóságban is sok kutató gondolkodóba esett, mi van, ha ez a valóságban is helyt áll? Ettől kezdve világszerte robbanásszerűen keresni kezdték a párhuzamos világok létezését, kutatták az átjárási lehetőségeket, a kapcsolatot a „rendszergazdával” akinek a elsődleges programja "az emberiség."

Univerzum a 13. emeleten

A legjobb módszer arra, hogy ellenőrizzük világunk illuzórikus természetét, hogy megpróbáljuk ugyanazt létrehozni a virtuális világban. Ezt teszi a "13. emelet" című film. Azonban a várakozással szemben, azt találták, hogy világunk számítógépes programját fejlettebb civilizáció irányítja. 2013 előtt a média tele volt olyan tudományos kísérletek híreivel, amelyekben tudósok egy olyan programot igyekeztek létrehozni, ami az univerzum mesterséges szimulációja, az összes meglévő paramétert tartalmazza. Összehasonlítva a két univerzumot: a mesterségeset és a valódit, a tudósok megpróbálják megtudni az igazságot a világról, amelyben mindannyian élünk. Ma a fizikusok azt hiszik, hogy egy ilyen modell akkora, mint egy atommag. Ugyanakkor, a washingtoni egyetem tudósai azt állítják: a nagyobb világok alapján, ugyanazon elveket követve létrehozható egy modell. Ugyanakkor egyes kutatók attól tartanak, hogy a számítógépek kapacitásának korlátlan kiterjesztése a valóságban kezelhetetlen helyzeteket teremt és veszélyes az emberekre. Ha ezek a szuperszámítógépek léteznek, az emberek elérkeznek a poszthumán korszakba. Ez lehet bármilyen forgatókönyv, beleértve a virtuális világok létrehozását is

Az emberiség szimulációja

Az egyik legvalószínűbb forgatókönyv az emberi civilizációt kutatók szerint a fokozatos összehangolódás az emberi és a számítógépes rendszerek között, és a fokozatos elmélyülés a virtuális világban. Sőt, a szuperszámítógépek képesek lesznek létrehozni az elképzelt világ legapróbb részleteit, bármely történelmi korszakban, és az ember kiválaszthatja, hogy milyen világban éli le az életét.

Még ma is, minden ember másképp reagál arra a kérdésre, hogy mi a valóság, társadalmi, gazdagsági és értelmi képességeiből függően. Ugyanakkor a filozófia feltételezi, hogy az emberi tudat, a gondolkodás nem kapcsolódik a testhez, a tudat különböző csatornákból származhat. Sőt, az orvosok kutatása szerint, léteznek a tudat működéséhez szükséges szén-alapú biológiai neurális hálózatok, ezek képesek fogadni a technológiai alapú szilícium processzorok impulzusait. Hasonlóképpen, az agysejteket elektronikus úton is elő lehet állítani. Ha az emberiség biológiai sejtjeinek valamennyi jellegzetességét tanulmányozzuk azok helyettesíthetőek, ami elkerülhetetlenül a mesterséges emberi tudat létrehozásához vezet élő ember számára, de ellentétben van a mesterségesen nem öregedő test cserélhető alkatrészeivel. Továbbá a jövő embere biztosan szeretné szimulálni a különböző történelmi korok karaktereit, hogy meglássa az emberi civilizáció fejlődésének lehetőségeit. Azonban az emberek nem a fejből származnak, mint egy létrehozott modell, igazi emberi életük van. Itt van előttünk ez a nagyon izgalmas a sejtés. Mi van, ha az emberiség már régen elérte azt az állapotot és kort, mely a világ egy virtuális vetülete, ami annyira fejlett, hogy hamarosan készen áll majd, hogy saját virtuális világokat teremtsen?

Keressük a rendszergazdát!

Tegyük fel, hogy, egy virtuális világban élünk, de akkor kell, hogy legyen valami objektív dolog, ami a sejtésünket bizonyítja. Ironikus, hogy a legfőbb bizonyíték az emberi mitológiában rejlik. A vallási filozófiák szerint a törvények, a szent szövegek az istenektől származnak, azok alapján kell élni. Ez a nagyon hasonlít ahhoz, amikor egy számítógép-programozó létrehoz egy játékot és megalkotja az ott élő emberek prototípusát is, ugyanúgy, mint Isten játékszabályokat állít fel, hogyan kell viselkedniük, és megbünteti őket, majd lezárja a játékot. Nem csoda, hogy amikor az emberek nem követik a legfőbb szabályokat, a programozó törli őket a játékból, megtölti újra a szimulált világot és új, "fejlett" lényeket létrehoz létre.

 

Elektronikus erőforrás

Ebben az összefüggésben egyszerűen értelmezhető a "sors" kifejezés. Valójában, az emberek viselkedését, a korlátozó intézkedések megszegését a játék készítője felügyeli – ő a programozó. Így találta fel, így hozta létre az egyes virtuális karaktereket – programokat, vagyis az élete történetét. Lehetetlen beleavatkozni, a karakterek nem térnek vissza az eredeti módon, megsemmisülnek. Ez egy eshetőség arra, hogy a világ valamilyen magasabb civilizáció játszótere, amelynek lakói emberi testet viselnek, egy adott sorsot élnek meg, jól érzik magukat, majd visszamennek a saját világukba. Ezt az elképzelést ékesen bizonyítja a nagy emberek sorsa, mint a tábornokoké vagy hódítóké. Mindegyikükről azt mondták, hogy valamilyen külső erő vezette őket. Ők helyes döntéseket hoztak, nem csak a megfelelő lépéseket irányították. A zseniális diktátorok is gyakran panaszkodtak arra, hogy hangokat hallanak. De egy bizonyos ponton, amikor ez a hang hirtelen eltűnt, az uralkodó vagy hódító hanyatt-homlok zuhant lefelé a társadalmi ranglétrán. Nincs semmi meglepő ebben, a másik világban a felhasználó megszerezte a "hódító" játékost, egy egyszerű ember tudatán keresztül, megalkotta az ideális feltételeket a virtuális világban, annak érdekében, hogy ő is elérhesse a szédítő magasságot. Aztán, amikor a játékos unja már a diktátorszerepet, visszatér a saját testébe, az ő világába. Egy szerepet, egy sorsot eljátszhat egy irányított tudatú játékos, de az ilyen játékokat kollektíven is lehet játszani, amikor egyének vagy csoportok játékosai játszhatnak egymás ellen, ahogy az már megtörtént az emberi számítógépes stratégiai játékok során.

Bizonyíték a helyszínen

Ezt a mesterséges világot az a furcsa tény bizonyítja, amit már régóta megfigyeltek a csillagászok a világ minden táján. Szerintük az atmoszféra rendkívül kedvező a földnek. Ez mintha valahogy védené a földet ölelő teret a sugárzástól, a hatalmas meteoritoktól és egyéb zavaroktól. Az oltalom pontosan akkor nyilvánult meg először, amikor a bolygón megjelent az intelligens élet. Az élet megjelenéséhez szükséges energia nem az Ősrobbanás idejéből származik, hanem ismeretlen eredetű komplex nukleáris reakció eredménye. Ez egy hatalmas csillag belsejében történt robbanás után keletkezett, ami szétterjedt a világegyetemben. Fred Hole angol csillagász a "fondorlat" nevet adta a jelenségnek, utalva a mesterséges karakterek létrehozására. Martin Rea, a neves csillagász  többször is kijelentette, hogy univerzumunk nem más, mint egy virtuális modell, amely egy erősebb civilizációirányítása alatt áll. Természetesen a virtuális modell sem lehet száz százalékig megbízható, nem hibátlan. Így a tudósok, távoli pontokat figyelve, meglepő módon azt találták, hogy hat milliárd évvel ezelőtt, volt egy perc eltolódás a fény sebességében. Ez azonban nem lehet! Csak abban az esetben, ha az ismeretlen programozó beavatkozott, hogy megváltoztassa azt.

 Német tudósok keresik a tér a határát

A Daily Mail szerint német tudósok bizonyítékokat kerestek a virtuális világra. Ehhez Silas Beane a bonni egyetemen létrehozott egy elméleti modellt a világegyetemről, hogy ellenőrizze a végtelenség alapelveit. Ebben a modellben a tudósok a kvantumelméletet alkalmazták az elemi részecskék közötti erős kölcsönhatás leírásához. A részecske-modellek kölcsönhatását mínusz 10 és 15 fok között vizsgálták. Így egy korlátozott virtuális térben vizsgálták az energiarészecskéket, a véges univerzum modelljében, ami csak utánozza a valóságot. 1966-ban vizsgálták a kozmikus sugárzás távoli forrásainak határát. Ez a virtualitás univerzumról számol be, meghatározza a kozmikus sugárzás terjedésének határát.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ez a dolog a virtuális világ szempontjából nem számít.

Nem fontos, hogy kísérlet, játék céljából jött létre, vagy fejlettebb civilizációktól függ e, az alkotók csak addig irányítanak, amíg az emberiség nem tud a létezéséről. Ebben a tekintetben, a legésszerűbb lenne azt állítani, hogy ha az emberek nincsenek is tisztában azzal, amit tesznek, a magasabb törvényekkel a Teremtő ajándékozott meg bennünket.

transzrelaxációs terápia

Transz-relaxációs terápia

Bármit is hozunk szóba, első sorban magunkról beszélünk, első sorban az egészségről.


Megváltozott a tudományos világkép a világegyetemről, megváltozott a szilárd anyagi forma megértése.


Ma már elismert a két valóság (két világ) létezése.
A környező valóságra úgy tekintünk, mint a két alapvető részre: a "világ sűrű formáira" és az " átjárható formák világára". Az utóbbinak nincsenek egyértelmű határai, az energia minimális, de információs tartalom szempontból ez a domináns, legalábbis, ami a "sűrű világot illeti" .

Lehetőségünk van arra, hogy láthassuk és felfedezzük az "átjárható világot".
Látni, és felfedezni különleges változó tudatállapotban lehetséges, nem a hétköznapi értelemben vett módon működik az érzékelésünk. Az így kapott információ nincs egyes elemekre osztva. Úgy jelenik meg a tudatunkban, mint egyetlen képet. Különleges mélységben enged betekinteni a felismert helyzetek mögé. Nehéz szavakba önteni.

A változó tudatállapot jellemzői.
Ma már van egy tudományos kitekintés a misztikusnak vélt világ felé.
 Az emberiség közeledik ahhoz fázishoz, amikor a "vallásos tudomány és tudományos vallás" találkozik. A különleges élményeknek egy csoportja, magában foglalja a telepátiát, a pszicho-diagnosztikát, a tisztánlátást, hallást, a jövőbe látást. Sok esetben az ilyen tapasztalatok szőtték a világ mindennapi eseményeinek szövetét. Az emberi élet akkor válik a legvalószínűtlenebb véletlenek sorozatává, amikor ideiglenesen abba a világba érkezik, ahol nem csak a kontrollált lineáris okság létezik, hanem a szinkronicitás (Jung terminológia).

Egy új megértés születik a gondolkodásunkban.
A pszichológia kutatói különös figyelmet fordítottak a tudat és kiterjesztette a psziché egészére. A holisztikus eljárások vizsgálják a különleges tudatállapotokat. A pszichoterápia nehezen különbözteti meg a szellemi és filozófiai szintek rendeltetését.


A „változó tudatállapot" erőteljes hatású.
Az úgynevezett energia információ változás az érzelmi, és lelki befogadóképességünk holisztikusan, mint egyetlen képet látva nyugtázza. A terápia a lelki nyugalom megteremtését célozza.

Mindannyian egy többszintű világ részei vagyunk. Ez határozza meg a sajátos formáját az információcserének a környezetünk és önmagunk között.
Úgy tekinthetünk a megfelelő csatornákra, mint ha egy információs rendszerben élnénk.


• A világ anyagi tárgyi része,
• A térben lévő különböző energiaforrások,
• Az idő.
Ezek a "csatornák" a hétköznapi valóságot felosztják - "anyagra", "energiára", "térre", "időre".

Bármilyen betegség vesszük szemügyre- testi vagy lelki –megjelenik a négyes felosztás:
• fájdalom,
• keringési zavarok,
• légzési elégtelenség,
•anyag csere zavarok.


A transzrelaxációs terápia működése a következő módon írható le:

 
• a rendszer test-orientált;
• terápia biztonságosan alkalmazza különleges tudatállapotot;
• világosan strukturált következetes módszer;


1. A kliens bioenergia rendszerét követi.
2. A munka az energia-információs csatornákban zajlik.
3. A feldolgozásnak megfelelő különböző mélységben dolgozik.


 A transzrelaxációs terápia közvetlenül a kliens bioenergetikai szintjén érvényesül, aki a biztonságos technika alkalmazása alatt egy változó tudatállapotban van.
Az egyik legfontosabb eleme a transzrelaxációs terápiának a test passzív nyújtása, lazítása.  A nyújtás elkísér minket a születésünktől - az embrionális állapotunktól- a halálig. A passzív nyújtás lehetővé teszi, az energia csatornákban az energia áramlását, gyorsan fejtik ki a terápiás hatását.
 A fizikai szinthez hasonlóan az idegrendszer szimpatikus és paraszimpatikus mechanizmusai is érintettek a folyamatban.

Mentális vagy érzelmi eredetű fizikai feszültséget érzünk örömünkben és bánatunkban. A  fizikai szinten való megjelenés gyökere, sokszor ellentétes azzal amit gondolnánk. A terápia segítségével a belső impulzusok mozgásának energiáját optimalizáljuk. Az áramlás a központtól a periféria felé haladva, a test működésében ez megfelel a feszültség biológiai szintű folyamatában az örömnek - és fordítva, az energia áramlás a perifériáról a központ felé halad, ennek a biológiai megfelelője, a kényelmetlenség vagy a félelem érzése. A vegetatív funkciókra a test két féle módon reagál – nyújtás, lazulás és összehúzódás formájában. Ha olyankor alakul feszültség, amikor nem lazíthatunk, nem lehet pihenni – ott megjelenik a félelem. Ha a külvilággal való kapcsolatunk feszültséget hordoz, a félelem kórossá válik bennünk.
A félelem a fenyegetettség érzéséből fakad, amit a test mindig megpróbál megszüntetni. A feszültség és az irányítás rendellenessé válik. A szervezetünk energia áramlását az érzéseink befolyásolják. Ha az energia áramlás akadályba ütközik és ennek az intenzitása elér egy felső határt, ahol már veszélyezteti a testi épségünket, akkor megjelenik a fájdalom, a szenvedés.


Két iránya van az energia mozgásának. Az egyik a periféria felé vezet a sejt membránoktól indulva áramlik, a másik – a test felé áramló energia, mely a kapcsolatot jelenti a külvilággal. Mindkét folyamat mértéke, minősége és aránya meghatározó. Ezek közül a második a fontosabb. A kifelé áramló energia valóságos kapcsolatot tart a külvilággal. A nyújtási folyamat ideje alatt lévő állapot is megőrzi az egyértelmű kapcsolatot egy időben a két valóság között. Nyújtás az energia áramlását segíti a testben. Megakadályozza a krónikus izomfeszülést, görcsöket, amit a félelmek keltenek.

Az alvás és halál - alapvetően hasonló jelenségek. Mindkét esetben megjelenik az ellazulás és az energia kiáramlása. A különbség az, hogy az utóbbi esetben, a folyamat visszafordíthatatlan. A krónikus izomfeszülés megszüntetése a nyújtás technika, hatékony módja annak, hogy a halálfélelemmel foglalkozzunk, ami az elválaszthatatlan, az "élet-halál-szexualitás", hármas részek egyike, és meghatározó egy mély tudati szinten. Ez a félelem végig futja a későbbi életünk pályáit, és meghatározza a megjelenését és jellemzőit a mentális és fizikai rendellenességek megnyilvánulásának.


Mint ismeretes, a tudatosság területén nincsenek világos határok és megkülönböztetések, ezért a transzrelaxációs terápia négy különböző szintjére világít rá az emberi pszichének, és tapasztalatnak:
1. A blokkok feloldása.
2. Az egyéni tudattalan.
3. A születés és a halál szintje.
4. A transzperszonális terület.
 
1.A blokkok.
A transzrelaxációs terápia lehetőséget ad arra, hogy feltárjuk a tudattalant, aktivizálja az érzékeket. Csukott szemmel is élőnek és színesnek látjuk a világot, különféle geometriai és építészeti formák, gyakran gyorsan változó minták vesznek körül. A hallás területén is változatosak a tapasztalataink, fülcsengést, élénk zajokat, vagy más hangokat hallunk. Lehet, hogy szokatlanok a különböző testrészeink megérintése. Ezek az érzések olyan akadályokat képeznek, melyekkel meg kell küzdeni, hogy behatolhassunk a psziché területeire.
A nyújtás technika azonnal leküzdi, feloldja ezt a blokkot.
 
2. Az egyéni tudattalan.
Szinte az összes hagyományos pszichoterápiás módszer meg áll ennél a szintnél. Az emberi élet tapasztalatainak  jelentős eseményei és körülményei, a születés pillanatától kezdődnek. Az érzelmi élmények, és a testi érzetek felkutatása során, regresszióval jutunk az adott fejlődési szakaszba, amelyben az esemény történt.
A hagyományos pszichológia, pszichiátria és pszichoterápia a lelki traumákra összpontosít. Úgy tartják, hogy a fizikai sérülés nincs közvetlen kapcsolatban az ember lelki fejlődésével. A transzrelaxációs terápia során eljutunk a fizikai sérülések eredeti gyökeréhez. A különleges tudatállapotban igen gyakran újra átéljük az életveszélyes eseményeket (betegség, sérülés, műtét stb.)
Láthatjuk, hogy az előzetes traumák, kitörölhetetlen nyomot hagynak, és nagymértékben befolyásolják a kialakulását az érzelmi és fizikai tüneteknek (depresszió, szorongás és a fóbiák, önpusztító tendenciák, szexuális diszfunkció).
 
3. Perinatális szint.
Ezen a szinten, a születés során a megélt és feldolgozatlan tapasztalatok a pusztulás felé is vezethetnek. Ezen a szinten dolgozva - a születési trauma, gyakran belső válsághoz vezet, befolyásolja az élet értelmével kapcsolatos gondolatainkat, az élet stratégiánkat, az alapvető értékekhez való viszonyunkat. Ezt a válságot csak mély folyamattal lehet megoldani, ami az igazi lelki dimenzióit tárja fel a pszichének. A személyiség átalakulásának mértéke hasonlít a templomban megélt változások titkaihoz, vagy rítusok beavatások hatásához. A psziché perinatális szintje a hagyományos pszichológia és misztika kereszteződésében lelhető fel.

4.Transzpersonális szint.
Jellemzője, hogy az egyéni tudat túl halad a szokásos határokon és legyőzi az idő és tér korlátait.  Normál tudatállapotban a testi határokat a külső világ felfogása és érzékelése határozza meg. A külső és belső világ megítélése a megszokott módon történik időben és térben. Normális körülmények között, az emberek
• a jelenlegi helyzetben élnek,
• csak a közvetlen környezetüket érzékelik,
• csak a múltbeli eseményekre emlékeznek,
• ami a jövőben várható csak a képzeletükben él.


A transzrelaxációs terápiában alkalmazott változó tudatállapot segít átlépni ezeket az akadályokat. Tapasztaljuk a kozmikus egység érzését, azonosulunk más tárgyakkal (élő vagy élettelen) magabiztossá válunk, más személyek vagy állatok életének eseményeit éljük át.
 
A transzrelaxációs terápia a tudatosság minden szintjén
feltárja a gyökereit annak, ami velünk történik, a mélyebb perinatális és a transzperszonális szinten is.
A transzrelaxációs terápia célja megadni a lehetőségét a gyógyulásnak a láthatatlan mély lelki szintről indulva.

A párkapcsolatról

A párkapcsolatról

A túlélés és a szeretett mechanizmusainak ismerete segíthet józanabbul értékelni az érzéseinket, a gondolatainkat és a vágyainkat. Ez lehetővé teszi, hogy a szerelmesek ne hozzanak korán életre szóló döntéseket, kiterjeszthessék érzéseiket, átadják magukat a szerelemnek és egy komoly kapcsolatnak. Hasznos a párok számára ez a tudás, hogy felébresszék a szenvedélyt, a szexuális kapcsolatot, segít a kisebb pszichés problémák megoldásában. Továbbá elrendeződik a tudásalapú elveink mentális zavara, önismeretünk egésze hozzájárul ahhoz, hogy megszabaduljunk a féltékenységtől, a kritikától, az elutasítástól és más konfliktusoktól és a párok új szintre emelhetik kapcsolatukat.


Párkapcsolatok: a szeretet mechanizmusai a pszichológia szemszögéből.


A párkapcsolatok fejlődési mintáinak színpadán a szereteté a legfontosabb szerep. Időnként csak úgy vibrál a szerelem érzése a férfiak és nők között! Ha az érdeklődés elég erős és kölcsönös, és nincsenek más akadályok, elkezdődik egy kapcsolat. Találkák, romantikus esték és szenvedélyes éjszakák ... Olyan jól sikerülnek az együttlétek, hogy már nem akarják elhagyni egymást, úgy tűnik, ez a találkozás örökre szól! De fokozatosan - minél több és gyorsabb a kommunikáció, különösen akkor, ha eldöntötték, hogy együtt akarnak élni - a szenvedély kezd halványulni, az érzések már nem olyan élénkek, az érzelmek csendesebbek, nyugodtabbak. Aztán elkezdik felfedezni a partner hibáit, zavar jelenik meg, majd felmerül egy tényező, ami a kapcsolat elején még nem volt a láthatáron.

Pedig semmi sem változott! Úgy tűnik, hogy „Ő” ugyanaz, még mindig szép és vonzó, de a kapcsolat szétfolyik az ujjaik között. A tudósok úgy vélték, hogy a szexuális kapcsolatban álló emberek között a megismerkedés után átlagosan nyolc hónap alatt veszít az erejéből a kezdeti érdeklődés és szenvedély. Két-három év után a párkapcsolat nagyon gyakran esik súlyos válságba az érdeklődés erős csökkenése miatt. Miért történik ez?

 

Hogyan ébered az érdeklődés, honnan ered a szerelem?

A partnerünk szemében anyukák szemét keressük, nemre való tekintet nélkül – mondta Bert Hellinger német filozófus és pszicho-terapeuta.


A szüleinkkel való kapcsolatunk és a közöttük lévő kapcsolat alapján képek és formák jönnek létre bennünk az ideális partnerről, öntudatlanul is ilyen társat keresünk.  Az anyai szeretethez kapcsolódik az emberi szeretet egyik legnagyobb kifejezése. Ez feltétel nélküli, és a párkapcsolatunkban is ezt keressük. Mindenki azt akarja, hogy szeressék, pusztán azért, aki ő valójában. A pszichológusok szerint az apa létrehoz a gyerekben egy belső képet önmagáról és a többiekről, arról, hogy egy férfinak miként kell bánni egy nővel. Előfordul, hogy az apa az ellentétes minősége a kialakított képnek - ez ellentmondás.

Sigmund Freud, mint tudjuk, hangsúlyozta a szexuális ösztön működésének szerepét az emberi gondolkodásban. Szerinte annak blokkolása a neurózis oka. Freud szerint az ember önző természet, és a szeretetre való képességét gyermekként éli meg a kapcsolataiban. Így felnőttkorban is a gyermek szemével látja a szeretetet önmaga és mások között, úgy mint a felnőttek és a gyermek között. Más szavakkal, úgy szeretünk másokat, ahogy ők minket.

Carl G. Jung úgy vélte, hogy a szerelem akkor talál ránk, amikor látjuk, hogy a másik személy hasonló néhány belső archetípusunkhoz. Ezek az archetípusok gyermekkorban alakulnak ki, az ember született hajlamaival, az érdeklődése, lehetőségei és környezete csak segíti, hogy felfedezze és fejlessze vagy elnyomja a psziché egyes részeit.

Dorothy Tennov pszichológus több évig tanulmányozta a szeretet és a szerelmet. Arra a következtetésre jutott, hogy a szeretet pszichofiziológiai jelenség, amely az evolúció során alakult ki. Szerinte a képzeletünkben a párkapcsolat modellje a gyermekkori élményekre épül, a kisgyermekkori tápláláson és az élet első néhány hónapjaiban és éveiben átélt tapasztalatokon nyugszik.

Erich Fromm a klasszikus szeretetről ír. Ő, mint sok modern pszichológus megkülönbözteti a szexuális vonzalmat a szerelemtől és a szeretettől. Középpontban a szerelem áll, amely az emberi evolúció során kulturális szempontok szerint jött létre, eltérően az állatvilágtól. Véleménye szerint a szerelemben a szex nem kifogásolt, ám néha értéktelen.

A pszichológia gyakran tudattalan vágyként értelmezi a szeretetet, így a választott partner olyan tulajdonságokkal rendelkezik, akivé mi akarunk válni. Közös érdeklődés, hobbi, lelki beállítottság a társadalmi-gazdasági helyzet és kilátásai, szokásai alapján választjuk ki; így alkalmas a hosszú távú kapcsolatra.

Itt érdemes megemlíteni Helen Fisher antropológus professzor munkáját, aki 35 éve minden oldalról vizsgálja a szeretet természetét. Ennek eredményeként három féle "szeretetformát" értelmez, amely nagyon hasonlít a modern pszichológusokéhoz. Érdekes, hogy megállapításai szerint ezek a formák az emberben egyidejűleg léteznek. Ezek a következők:

Vonzódás: ez egy ösztön, egy természetes vágy, nem konkrét személyhez kapcsolódik.
Romantikus szerelem: a választás egy adott partnerhez kötődik, a kapcsolatban konkrét tulajdonságok fogalmazódnak meg.
Szeretet: ez minden természeti lényre jellemző. Ebből a fajta szeretetből származnak az utódaink.
Ha egyidejűleg létezik mindhárom szeretetet, az ember boldog házasságban él, telve szeretettel, megtapasztalja a szeretetet egy másik személyben, és továbbra is él a szexuális vonzódás.

Önkéntelenül is lehet érezni a szoros kapcsolatot azzal az emberrel, aki a saját érdekein túl felismeri és megérti, mi az, ami szerethető benne.

Az identitás kombinációja különböző szinteken valósul meg.

Adott időben egy személy egyedi konfigurációs tudattal rendelkezik, a tudattalanból érkező tudatos megnyilvánulás szintjén fejlődik. Ez a DNS szintjén a szülőktől öröklődik és a saját élettapasztalaton múlik. A szubjektív pozitív vagy negatív benyomások nem számítanak, csak az, hogy nyert vagy veszített az életben.

Különböző forgatókönyveket élünk meg, van aki találkozik egy férfival, beleszeret és boldog családban élnek örökké együtt. És van aki csak veszít, nem figyelnek rá, rövid találkozásokból és búcsúzásokból áll az élete.

Mi befolyásolja az önismeretet és az élet forgatókönyvét?


Érdemes tudni, hogy az ember egy adott helyzetben nem azt mondja amire vágyik, és nem amit megengedhetne magának - hanem azt mondja: azt akarom, hogy szép, gazdag, sikeres legyek és így tovább. Igaz, ez a konfigurációs tudatunk aktív szintje. Ez fejezi ki a képességeinket, törekvéseinket, erőfeszítéseinket, kétségeinket, félelmeinket és a titkos vágyainkat.

Igen, ez a félelem - ez érdekes! Ha félsz valamitől, az "eléd áll". Magadhoz vonzod a lényeges életeseményeken keresztül, hogy így megismerd önmagad.

Ebből az következik, hogy az ember belátja, nem lehet másként, ez az igazi konfiguráció. Ez viszont segít abban, hogy elkötelezzük magunkat az életben. Minden választás befolyásol minket vagy egy másik forgatókönyvet ír. Döntéseket hozunk a kedvesség, a pozitivizmus, a szeretet, intelligencia és önzetlenség mellett – az új forgatókönyvekben az önzés nem szerepel.

Egy élmény megváltoztatja életünket, a tudatunkat, új attitűdök, szokások és érdekek jönnek létre. Itt rejlik a válasz arra a kérdésre: "Miért van, hogy néhány embert vonzónak találunk,  azonnal a tudatunk részének érezzük, míg a többiek csak egy idő után ismerik fel őt. Minden attól függ, hogy mennyi tapasztalatot szerzünk a konfigurációk adott szintjén egy adott pillanatban. Ha két ember vonzást érez egymás iránt, változik a konfiguráció és változik az érzés is.

A tapasztalatszerzés nem más, mint információszerzés és -megosztás. Az egyes szintek saját töredékinformációkat állítanak elő. Összegzésük eredményeképpen ezen töredékeken keresztül állandóan hozzájutunk a hiányzó adatokhoz, a felhalmozódott tapasztalatok átfogóan a fejlesztik a személyiséget.

"Miért olyan tökéletes minden a kapcsolat elején, és mi hoz közel egymáshoz két szomszédos puzzle-t?" Mindannyian egyetértünk abban, hogy a leginkább rezonáns szintek valóban úgy illeszkednek egymáshoz, mint két puzzle darab. És ez így marad, amíg egymásra nem helyezzük őket! A tanulmány szerint az agyban szerelmes neuroronok működnek, amelyek meghatározzák a szeretetet. Ez a dopamin hormon, vagy ahogy nevezik, az "örömhormon" játssza a legfontosabb szerepet a szeretet érzésének megjelenésében, és fontos a stabil párkapcsolatok kialakulásában.

A szerelmes ember neurobiológiai tevékenysége általában a következő:

- A dopamin a kéreg alatti területek és a hozzá kapcsolódó "jutalmazási rendszer" (boldogság, eufória) aktivitásának hatására növekszik.
- Aktivizálódnak a szexuális izgalmat előidéző agyterületek.
-  A félelem, aggodalom, a kritikus és józan ítélet létrejöttéért felelős agyterület aktivitása csökken.
- Aktivizálódik a motiváció és a célmeghatározás agyterülete
-  Aktivizálódik agykéreg szociális megismerésért, a koncentrációért és a mentális reprezentációért felelős területe is.

Így az emberek egymáshoz való biológiai vonzódása, azaz a szerelem kémiai reakció terméke. Gyakran ezek a reakciók fizikailag is érzékelhetőek: hullám önti el az egész testet, a szívdobogás és a légzés ritmusa megváltozik; feltör az energia, ez bizonyos hormonok működésének a következménye. Az ember szerelmes lesz, ez az első lépés a párkapcsolatban, a hormonok jelentősen megváltoznak. A megfelelő hormonok (dopamin, feniletilamin, adrenalin, endorfin, szerotonin, androgének és ösztrogének) irányítják a szerelmest.

A szerelmes "hormonális drogfüggő" lesz, a hormonok és az élmények serkentik a vágyát, hogy gyakrabban kommunikáljon a választottjával. Hormonális bódító illatok hatása alá kerül, ideálisnaklátja választottját, anélkül, hogy hátrányait észrevenné. Kielégíthetetlen szükségét érzik, hogy megismerjék egymást, a szenvedélyt, az örömet, a fokozott érzelmi stresszt ... mindez az első lépésekre, a párkapcsolat első időszakára jellemző.

Ezek a folyamatok legalább nyolc hónapig fejlődőek, ezt mindenki tudja, aki valaha is komoly párkapcsolatban élt. Fokozatosan oldódnak ezek az izgalmas érzelmek, a szenvedély, a romantika, és minél jobban próbálják visszatartani éket, annál gyorsabban távoznak. Minél erősebb kölcsönhatásban vannak egymással a partnerek, annál gyorsabb hűl ki a kapcsolat. Az együttéléssel pedig még gyorsabban. A partner tökéletes képe halványul, elkezdi a hibáit is látni, ezután vagy elfogadja őket –  új szintre emeli a kapcsolatot - vagy nem, és akkor véget ér.

Most térjünk át a következő kérdésre: Miért múlik el a szerelem?

Sigmund Freud szerint a szerelmes végső célja a szexuális együttlét. Ő a libidó erejében hitt, bár azt is hozzátette, ezt jelenleg képtelen mérni. Szerinte a szexuális törvények szerint érjük el a kitűzött célokat, és minden gyengíti a kezdeti törekvéseket – a libidó "mennyiségét". Az érzések kihalásra vannak ítélve, a szerelem megfakul.

Utódai Jung elmélete alapján azt mondják, hogy a szerelem változáson megy keresztül, amikor az ember a partnerével tanulási folyamaton megy át, megérti vagy ellentmondásba kerül a létrehozott archetipikus képpel, amely kezdetben vonzó volt, tetszett, de most látni kezdi a hibákat is.

Tanulmányokat készítettek azokkal az emberekkel, akik több mint két évig éltek egy kapcsolatban, és azt mutatták ki, ha a partner fényképét nézik, ugyanazon területen aktivizálódik az agy, mint az új a szerelem esetén, de sokkal kisebb mértékben. Helen Fisher úgy találta, minden szeretetrendszer (vonzódás, romantikus szerelem, ösztönös szeretet) saját neurokémiai folyamatokkal írható le.

W. Cannon szerint a hosszú szerelem során a szervezet érzékeli a változások jeleit és folyamatosan működteti azokat az eszközöket, melyek helyreállítják az egyensúlyt.

Az alkalmazkodás fokozatosan csökkenti az agy védekező képességét, így a szervezet ellenállóképessége csökken.A szerelem hatalmas energiát emészt  fel, ezt úgy érzékeli az agy, mint az élet fenyegetését, és figyelmen kívül hagyja az agyi kontrol jeleit, melyeket a szervezet védelmére küld.

A konfliktusok gyakran vezetnek a kapcsolat megszakadásához. Amikor az önismeretnek egy nagy, alacsony frekvenciájú összetevője öntudatlanul megnyilvánul, fontos tudni róla, hogy ebben mutatkozik meg a félelem, az agresszió, a sértések, verések és viták. A kapcsolat fennmaradásának oka gyakran a gyerekek, a családi vagyon, az üzlet és így tovább.

Amikor a szerelem szeretetté változik - az nagyszerű! De itt, mint már említettük, a szenvedély elmúlik. A szerelem inkább valamiféle barátsággá válik. Ez nem jelenti azt, hogy a párok között nem lehet szex a test élettani szükségletei alapján. Közben a szeretet a vonzódást fokozza, ez a folyamat növeli a vágyat, így még jobban megismeri partnert, a fizikai és lelki elégedettség egyre inkább összekapcsolódik. Ahogy sejtettük, ez annak a ténynek köszönhető, hogy erőteljesen rezonálnak egymással a szexuális szintek, de előfordul, hogy ezzel a partner nem tud összehangolódni.

Sajnos az emberek a szerelemben ritkán lelik meg a teljes boldogságot. Mert ezek a magas szintű interakciók számunkra sokkal többet jelentenek, mint az állatok szintjén. Itt csak akkor lehet előrehaladni, ha megismerjük a szexualitást és a negatív érzelmek kifejezését. Ha az emberek megtanulják és megértik a folyamatokat, és dolgoznak azon, hogy a férfiak és a nők elfogadják és segítsék egymást.

 

2014. augusztus 1-2-3-án Szex-love-kommunikáció szeminárium a Légzés Intézetben

Újjászületés

Újjászületés

Az újjászületés egy különleges tudatos légzés, amelyben csak néhány percre van szükség, hogy mély változó tudatállapotot érjünk el. A módszer megteremtője Leonard Orr.

Amíg élünk, lélegzünk - ez természetes. Ebből következik, hogy az élet minősége függ a légzéstől, ha változtatni tudjuk a légzésünket, meg tudjuk változtatni a saját életünket.

Az újjászületési folyamat célja felidézni, újraélni a születési élményeket. Ha pszichológiailag, fizikailag, lelkileg újraéljük első lélegzetvételünket, megszabadulunk a sérülésektől, amelyek ebből az időből származnak. Megnyílnak alapvető emlékeinkben a blokkok, amelyeket más módszerekkel nem lehet megoldani, felismerjük az elnyomott komplexusokat, félelmeket, stresszeket, korlátokat, és tudatosítjuk őket. Az átalakulási folyamat a születés körüli tudatalatti gondolatok felismerésével kezdődik, ami az elsődleges fájdalom és öröm forrása.
Az újjászületés folyamat hatása azonnali változást gyakorol az életünkre. A testben és a lélekben tárolt negatív energia elkezd feloldódni.

Az újjászületés csodálatos kaland, utazás a belső világba. Itt fedezhetjük fel a küldetésünket, az életünk jelentését, új képességeink nyílnak, a rejtett tehetség végre kibontakozik, elmozdulnak a cél elől az akadályok és a korlátok. Az újjászületés átélése után képesek leszünk azonosítani a folyamatokat, megértjük és szabályozzuk azokat.

Az újjászületés egyszerű technika, amely az élet különböző területeire gyakorol önszabályozó és önfejlesztő hatást: az egészség, a pénzügyek, a személyes kapcsolataink, a szellemi fejlődés területén, a gondolkodást és a testet illetően.

Az újjászületés öt eleme:
Az integráció: a légzéstechnika a fizikai testben lévő érzéseket használja, hogy hozzáférjen az eddig elnyomott információkhoz. Minden. amit valaha rosszul tettünk, elnyomtunk, a testünkben nyomot hagy, amely arra vár, hogy figyeljünk rá. Ha újraéljük, hálásak leszünk érte és helyreállítjuk egészségünket. Az újjászületés nem az egyetlen módja az elfojtott dolgok integrálásának, de a leghatékonyabb módszer.

Az újjászületés az integráció eszköze, öt elemből álló folyamat. Az integráció akkor következik be, ha teljes mértékben hasznosítani tudjuk az öt elemet függetlenül attól, melyik esedékes.
Az újjászületést ismerték és széles körben tanították, mielőtt az öt elemet felismerték volna. Az öt elem azonosításával végetlenül hatékonnyá vált az újjászületés módszere. Az újjászületés folyamatát átélve teljesen megértjük az öt elemet, az integráció segítségével minden elfojtott energia kitisztul.

Kezdettől az integráció része a folyamatos légzési ciklus. A légzési ciklus az öt elemből álló újjászületési folyamatban lerövidül.
Jó esetben a légzési ciklus csak néhány másodpercig tart. Az integráció hatékonyabb és gyorsabb a folyamat alatt, mert finom szinten nyilvánulnak meg az energiaminták, így a folyamat sokkal kellemesebb és élvezetesebb az egyén számára. Nem számít milyen erős volt az elnyomás, folytatni lehet, amíg az újjászületéssel elérjük a finom energiák szintjét. Ha megtörtént az integráció, és még nem értük el a finom szintet, de folytatódik az újjászületés folyamata, akkor egyre több és intenzívebb folyamat indul, míg a légzéssel eljutunk az átadáshoz.
Az energia minták feloldódnak vagy eltűnnek, öröm érzése keletkezik. Ha nem használjuk az öt elemet az újjászületés technikával, a „kényszerített” átadás - függetlenül attól milyen az intenzitása - befolyásolja az eredményt.
Aki megtanulta az integrációs folyamatot alkalmazni, érzi, hogy sokkal kellemesebb és biztonságosabb az újjászületési folyamat. Ez az érzés segít felszabadítani az elfojtott dolgokat, segít élvezni a felszabadulás nagyszerű érzését, így integrálja, ami a felszínre jutott.

A fentiek miatt javasoljuk az újjászületés folyamata alatt minden esetben az öt elem használatát, a problémák jobb integrációja érdekében.
Az öt elem a következő:
1. Folyamatos légzés
2. Teljes lazítás
3. Teljes figyelem
4. Az integráció öröme
5. Teljes bizalom a folyamatban

Transzlégzés, vivation légzés

Transzlégzés, vivation légzésA VIVATION légzés módszerét Jim Leonard és Phil Laut ( USA) fejlesztette ki. Jelentése: fejlődés, újjászületés. Az elnevezés a VIVA = élet szóból ered. Megközelítőleg így fordíthatjuk: az élet ünneplése, az élet kiteljesedése, ahogyan a gyakorlati életben a személyes fejlődés formálódik.

A módszer 1975-ben jött létre. Jim Leonard és Phil Laut a tapasztalatai módszeréhez fűzte a keleti fizikai és lelki spirituális fejlődés egyes elemeit. A vivation légzéstechnika használata lehetőséget ad arra, hogy hozzáférjünk a fizikai testben elnyomott mintákhoz. Az alkalmazott légzésmódszer az úgynevezett "folyamatos légzés."

A légzés elsősorban pihentet, megújítja az észlelést. A gondolkodás átértékelődik, így egyfajta kikapcsolódás jelent, amely segít orvosolni a múltbeli tapasztalatokat, hogy az életet új szemmel nézhessük.

A légzés folyamat szabályai:
1) A belégzés és kilégzés összekapcsolódik, nincs szünet a ki- és belégzés között.
2) A kilégzés nyugodt és nem kontrollált.
3) Az orron keresztül lélegzünk be, majd az orron keresztül lélegzünk ki is. Ha a belégzés szájon keresztül történik, akkor kilélegezni is szájon keresztül kell.

A folyamatos légzés eredményeképpen a szervezetben beindul a "teljes energia áramlás folyamata". A tudatos légzés fenntartásával teljes jelenléttel veszünk részt a jelen pillanatban. A fizikai reagálás nem kívánatos, ha szeretne közben megmozdulni vagy reagálni, inkább folytassa a folyamatos légzést.

A vivation légzés öt eleme:
1. Folyamatos légzés
2. Teljes ellazulás
3. Fókuszált figyelem, a részletek tudatosítása
4. Integráció örömre
5. Teljes bizalom a légzésfolyamatban.
A folyamat elve:
1. Fedezze fel a légzés hatására a finom változásokat a testében.
2. Lélegezzen a legerősebb érzésre figyelve.
3. Élje át ezt az érzést, amennyire csak lehetséges.

A légzésfolyamat lehet hosszabb vagy rövidebb. A hosszabb folyamatokat kényelmes helyzetben végezzük és folyamatosan lélegezve használjuk mind az öt elemet. A hosszabb folyamat hetente egyszer ajánlott, így jelentős eredményeket érhetünk el. Az időtartama fél vagy egy óra.
A rövidebb légzésfolyamat időtartama fél óra. Ez a gyakorlat a mindennapi helyzetekben végezhető, amikor az ember nehézségekkel találkozik vagy több energiára van szüksége egy adott feladathoz.

A "vivation" folyamat legfontosabb jellemzője az integráció lehetősége. Olyan lelki folyamatokat is gyógyít, amelyek nem oldhatók meg más módon, mint a légzés során szerzett tapasztalattal. Segít egyesíteni a tudat korábban különálló részeit, hogy a belső valóság váza és elemei között minden szinten kiegyensúlyozott, koordinált együttműködés történjen.

Energia légzés és gyógyulási reakciók


A felszínes légzés csökkenti a légzés mélységét, ellazítja a rekeszizmokat. A helyes légzés nem látható, nem hallható, csak az orron keresztül érzékelhető. Olyan kicsi, hogy sem a mellkas, sem a has nem emelkedik közben. Nagyon felszínes, a kulcs-csontig terjed, így szén-dioxidot nyerünk. A belégzés 2-3 másodpercig tart, a kilégzés 3-4 másodpercig, majd 3-4 másodperces szünet következik. Minél kisebb a belélegzett levegő mennyisége, annál jobb.

A szervezet CO2 szintje 15 másodperces légzésszünet esetén 4-4,5% szén-dioxidot tartalmaz, 60 másodperc szünet esetén 6,5%-ot. 60:15=4, azaz egy mély lélegzet esetén a normálisnál 4-szer nagyobb mennyiségű szén-dioxid mennyiséghez jutunk.

Üljünk kényelmesen, ellazulva és lélegezzünk a mellkasunkba. Fokozatosan csökkentsük a légzés mélységét, vagy lélegezzünk úgy, mintha az orrgaratig lélegeznénk. Lélegezzünk felszínesen 3-10 másodpercig.

A gyakorlatot feltétlenül orron keresztül végezzük, hang nélkül. Mielőtt hozzá látunk, mérjük meg a pulzusunkat, és az eredeti légzésszünetünket. A gyakorlatot lehetőleg éhgyomorra végezzük.

A légzésgyakorlat eredményeként beindul a szervezet tisztulási reakciója. Ennek az idejét nem lehet előre jelezni. Gyakran előfordul, hogy csak pár perc szükséges, de akár néhány hónap is lehet.

A megemelkedett a légzésszünet hatására tisztulni kezd a test: a belek, máj, tüdő, keringési-, ideg- és izomrendszer. Nem kell félni ezektől a reakcióktól. Legyen nyugodt, a szervezet visszanyeri az erejét.
A következő lépéseket azonosíthatjuk a gyógyulási reakció során:

1. 10 másodperc határán: A szervezetből távoznak a felszínen lévő dolgok. Leggyakrabban orrfolyást, nyáladzást, hasmenést, gyakori vizelést, szomjúságot, verejtékezést, a nyelv felületén lepedék kialakulását, köpetet eredményez.

2. 20 másodperc határán. Reakciók jelennek meg az orrnál, a tüdőnél, a beleknél, a bőrön (viszketés), az ízületek fájnak, begyulladnak, a gerinc gyenge, minden korábbi műtét utáni kialakult heg, törés, sérülés helye viszket, feloldódik minden injekció beadását követően keletkezett beszűrődés.
Az addig lekötött bőséges váladék felszabadul. Ha arcüreggyulladás, miatt nem működött az orr, feloldódik a nagy mennyiségű lerakódott genny, és visszaáll az egészséges szaglás és ízlelés.

Néhányan hat hónapig vagy annál hosszabb ideig maradnak a 10-20 másodperces légzésszünetnél, mert a testük túlságosan terhelt. A tisztításhoz folyamatosan kell végezni a légzés gyakorlatokat. A betegek tüdejének tisztulásával emelkedik testhőmérsékletük.

3. 30 másodperces légzésszünet esetén idegrendszeri gyógyulási reakciók lépnek fel. Az emberek minden ok nélkül sírnak, könnyen ingerlékennyé válnak. Depresszió léphet fel, idegenkednek a további légzéstől. Ez az úgynevezett lélektani tisztuló folyamat.

Bőrbetegség esetén a tisztulás során viszketés lép fel, kiütések keletkeznek, amelyek kenőcsök és gyógyszerek használata nélkül fognak eltűnni, de csak akkor, ha nem hagyják abba a légzésgyakorlatokat.
Egyeseknél zokogás, sírás és a vérnyomás erősen ingadozása jelentkezik.

4. 30-40 másodperces légzésszünetnél a tisztulás nagyon radikális: megújul az egész anyagcsere folyamat, a belek, a vese, feloldódnak a daganatok. A magas vérnyomás 40 másodperc után megszűnik.

A szív-és érrendszeri betegségek eltűnnek a stabil 42-44 másodperces légzésszünetnél. Az asztma pedig 22-24 másodpercnél. Átalakul a menstruációs ciklus, a pajzsmirigy, agyalapi mirigy, a mellékvesék, az urogenitális szervek működése. Elmúlnak a súlyos légúti panaszok. Megszűnik a túlsúly, elindul a fogyás, de tisztítás után helyre áll a normális súlygyarapodás, helyreáll a testforma, de tiszta, egészséges sejtekből felépülve.

40 másodperces légzésszünetnél megszűnnek az anyagcserezavarok. Homok jelenik meg a vizeletben. Távozik az epekő és a vesekő. Ebben az időben aktívan kell mozogni, sétálni, ugrálni, táncolni, így az edzés alatt növekszik a CO2 koncentrációja, tágulnak a csatornák, és a kő fájdalom nélkül távozik.
Tisztul az aranyér, eltűnik a visszér. A krónikus bélproblémában


szenvedő betegek fájdalmat, hányást, nyálkás székletet tapasztalhatnak. Felléphetnek bélrendszeri görcsök, hasi görcsök is. Ilyenkor nem szükséges sebészeti beavatkozás, ne használjon fájdalomcsillapítót sem. Próbáljon meg légzéssel szabadulni a tünetetektől.
Ebben a periódusban normalizálódik az alvás és napi 4-5 órára csökken.

5. 60 másodperc határán. Minden kitisztul, ami a korábbi szakaszokban nem tisztult meg. Hatalmas mennyiségű köpet jöhet fel a tüdő legmélyebb részeiből. Jelentkezhet a korábbi köhögés, Felléphet asztma, fulladás érzése, gége-ödéma. Elmehet a hang, ez a reakció befejeződése után helyreáll.

A nyelven is megfigyelhetjük a reakciókat, a normális esetben rózsaszín, nedves, tiszta nyelven sárga lepedék jelenik meg, ilyenkor tisztul a máj és a gyomor-bél traktus. Szárazsága vízhiányt jelez a szervezetben. Lepedékes nyelv esetén a betegek idegenkednek az élelmiszertől, nincs étvágyuk. Sok vizet kell inniuk, hogy az összes méreganyag távozhasson a szervezetből.

A tisztulás megkönnyítése érdekében kövesse az alábbi tanácsokat:

1. Ne hagyja abba a gyakorlást, végezzen felületes légzést.

2. Zuhanyozzon forró vízben, vegyen ülőfürdőt (csak csípőig érő vízben), szaunázon, ha nem lázas és lehetővé teszi a szív állapota.

3. Igyon langyos sós vizet. A közönséges asztali só segíti a tisztulást. Gyengeség gyakran a só hiánya miatt lép fel.

4. Ne egyen erőszakkal, ne vonja el a szervezet erejét a tisztító munkától.

5. Masszíroztassa meg magát.

6. Mozogjon a szabadban, friss levegőn.
7. Fogyasszon mézet naponta 3-szor 1 teáskanállal, utána mosson fogat. Ez a beleken áthaladva összegyűjti az összes mérget.

8. Ha a tisztítás során erős, görcsös bélfájdalom lép fel, vagy szúró érzés jelentkezik a szívében, nem kell megijedni, folytatni kell a gyakorlást.

9. Fogyasszon naponta 2-3 csepp kálium- jodid-oldatot.

10. Próbálja meg a köhögést felületes légzéssel elnyomni. Köhögés nélkül a váladék könnyebben távozik.

11. A bélműködés zavara esetén végezzen beöntést vagy vegyen be hashajtót (nátrium-szulfátot vagy magnéziumot).

12. Az átalakulás hőt igényel, így ne hűtsük túl magunkat ebben az időben, viseljünk mellényt. Azonban ne hevítsük túl magunkat. Hasznosak a termikus kezelések, a mellkas masszírozása.

13. Erős köhögés esetén melegítse a kezeit és a lábait olyan forró vízzel, amilyet csak el tud viselni. Masszírozza a nyak körüli területet.

14. Ne egyen cukrot, fogyasszon inkább szárított gyümölcsöt. A szőlő és a paradicsom rossz hatással van a beteg májra.

15. Ha gennyes kötőhártya-gyulladás lép fel (gennyes váladékozás a szemben), öblítse a szemét enyhén sós zöld teával.

16. A tisztítás során gondosan öblögessen gyógyteával és egy kanállal tisztítsa meg a nyelvét a lerakódott lepedéktől.

A folyamatos légzés kísérleti vizsgálatai

A folyamatos légzés kísérleti vizsgálatai

A pszichofiziológiai kutatások középpontjában a következő kérdések állnak:
- Hogyan a befolyásolja folyamatos légzés a központi idegrendszer működését?
- Hogyan változnak a test alapvető funkcionális rendszerei a folyamatos légzés hatására?
- Van-e káros hatása a folyamatos légzésnek?

A vizsgálatok eredményeként az alábbi következtetéseket vonták le:

1. Különböző fiziológiai folyamatok vizsgálatainak eredményeit elemezve megállapították, hogy folyamatos légzés következtében az erős fiziológiai stressz hatása csökkent az emberi szervezetben.
2. A kutatások kimutatták, hogy eltolódik az egyensúly a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer között, méghozzá a paraszimpatikus idegrendszer irányába. Ez a tény közvetett megerősítést jelent abban, hogy a folyamatos légzéshatást gyakorol az idegrendszeri folyamatokra, amely természetesen hat a szervezet működésére is.
A vizsgálták a 45 percig tartó folyamatokat az alanyok 15 évesek illetve 20-43 éves személyek voltak.


Három kísérletet végeztek:
- Az első sorozat vizsgálta a folyamatos légzés hatásainak általános következményeit.
- A második sorozatban a nyugodt kilégzés hatásait mérték.
- A harmadik sorozat a feszült kilégzés hatásait elemezte.
A légzésmintázatot három fő változó határozza meg: gyakoriság, mélység és a belégzés-kilégzés aránya.

A légzés fenti változatait élettani hatások szempontjából elemezve az alábbi szakaszokat különböztették meg:
1. Az összes technika közös vonása, hogy a kezdeti szakasz 5-10 percig tart.
Az teljes disszbalance az oxigén folgyaszása, és a széndioxid kibocsátása között 5-6 szorosára növekszik. A teljes szén-dioxid-veszteség 1 liter. Ebben a fázisban az alanyok szubjektív beszámolói szerint módosult tudatállapot lép fel. Eközben tanulmányozták a résztvevők agyi elektromos aktivitását. A változó tudatállapot mértéke, időtartamának hossza attól függött, hogy milyen mértékű az oxigénhiány, a hiperventilláció a légzés folyamán.
2. A következő fázisban a folyamatos légzés mechanizmusai megakadályozzák a oxigénhiány növekedését. 10-15 perces intenzív légzés után csökkenni kezd a szén-dioxid-veszteség és a hypocapnia mértéke stabilizálódik. Ennek mechanizmusa nem teljesen egyértelmű. A paradoxon a következő:
- A folyamatos légzés során a belélegzett levegő mennyisége nagy (50-70 %-a maximum), jóval több a kilélegzett levegőnél. Megszűnik a ki- és belégzés közötti szünet.
- A növekszik az áramlás a pulmonális érrendszeren, átöblítődik, nagyobb mennyiségű vér áramlik (a mért idő és a térfogat állandó), de a vérben szállított gáz és az alveoláris levegő keveredik, 10 - szeres szinten. Így kiderült, hogy milyen módon van kapcsolat a légzés és a vérkeringés között. Ez a fiziológia folyamat önmagától bekövetkezik a folyamatos ki és belégzés során. Az eredmény a gázcsere csökkenése és stabilizálódása, a szén-dioxid koncentrációjának emelkedése.
A folyamatos légzés hatékonyságának maximalizálásához 10 – 15 perces gyakorlás szükséges. Ez idő alatt a legtöbb esetben könnyen és kényelmesen bejuthatunk a megváltozott tudatállapotba.

A kutatók az agy elektromos aktivitását és annak a pszichológiai tényezők befolyásolására gyakorolt szerepét is vizsgálták.
A vizsgálat során folyamatosan számítógépen rögzítették a 19 csatornán át végzett mérés eredményeit.
A folyamatos légzés alatt az agyi tevékenység viszonylag alacsony amplitúdójú alfa-, béta-, delta- és théta hullámokat mutatott. A folyamat megnövelte a lassú hullámú agyi aktivitás gyakoriságát, egyidejűleg a théta és delta ritmus periódusainak kialakulását. Az agyi aktivitás leginkább a homloklebeny első részében volt mérhető, de sok esetben nem volt pontosan meghatározható. A folyamat során elindult az amplitúdó csökkenése, majd eltűnt az alfa ritmus, egyéni vagy csoportos alacsony amplitúdójú (théta és delta) rezgéseket regisztráltak.

A folyamatos légzés során tovább növekedett az alacsony hullámhosszú agyi folyamatok aktivitása, és új jelenségek is mutatkoztak. Minden folyamat elején létrejöttek lokalizációs központok, amelyek nyilvánvalóan egyfajta "belépési pontot"jelenteken a tudatalatti felé és meghatározott egyedi tapasztalatokhoz juttatnak a folyamatos légzés során.
40 - 50 perc folyamatos légzés után fokozatosan csökken a delta és a théta hullámok aktivitása, ezzel együtt fokozatosan csökkennek a vizuális tapasztalatok és a folyamat a végéhez ér.

Az agy elektromos aktivitásának teljes dinamikáját folyamatos légzés során elemezve több egybeesést és párhuzamot tapasztalunk az alvás közbeni állapot dinamikájával. A folyamatos légzéstechnikát alkalmazva elért módosult tudatállapot egyfajta mesterségesen előidézett hiperventillációt, alváshoz közeli kontrollált állapotot hoz létre. Ez határozza meg az alapvető hasonlóságot az alvás és módosult tudatállapotok vizsgálatakor.

Az éjszakai alvás során, álmok közben, a fokozott delta és théta ritmusú hullámok lassú, összehangolt tevékenysége során a két agyféltekében kisebb központok jelennek meg, alfa-aktivitás a bal féltekében jelentkezik, főként a nyakszirti lebeny tájékán. A szemmozgási tevékenységi időszakokat 2-3 alkalommal a delta és a théta ritmus is kiválthatja, több, rövid ideig tartó, gyors és lassú, lefelé irányuló mozgás megjelenésével.

A folyamatos légzés közben mért agyi tevékenység sajátosságokat is felmutat, annak ellenére, hogy számos egyértelmű párhuzamot találunk az alvás folyamán mért agyi elektromos tevékenységekkel. Az egyik sajátosság a tudatosság teljes megőrzése és az ellenőrzés lehetősége folyamat során, amely biztosítja, hogy megértsük a tudatos álom tapasztalatait. Ezt tükrözi az a tény, hogy a megjelenő a külső ingerek szinte minden mélyreható folyamatban törést okoznak, mert nagyfrekvenciájú alfa ritmust teremtenek. Ez természetes élettani folyamat. Ez a jelenség világos - egy külső ingerre válaszul az agy visszatér a korábbi magasabb szintű funkcionális aktivitásához, ami megfelel egy jól meghatározott alfa ritmusnak. Ez különbözteti meg a folyamatos légzés által kiváltott megváltozott tudatállapot a mély alvástól, amikor ez nem figyelhető meg.

Továbbá, a lassú hullámú aktivitás, és különösen a théta hullám aktivizálja a hippocampus tevékenységét, főként a memóriát érintő mechanizmusokat. A folyamatos légzés így az egyik leghatékonyabb módja a lelki segítségnek, valamint optimalizálja a szervezet működési állapotát. Segíti az emlékek megtalálását és feldolgozását. A megváltozott tudatállapot lehet az egyik leghatékonyabb stimulációs eszköz a magasabb mentális funkciók eléréséhez.

Amellett, hogy párhuzamos folyamatokat találunk a megváltozott tudatállapotban és az álom állapotában, látható, hogy a légzés is létrehoz egy folyamatot, mely számos szempontból jellemző az alvásra. A felmérés eredményei azt mutatják, hogy az egészségi paraméterek javulnak, növekszik az aktivitás, javul a hangulat, és bár a módosult tudatállapot segít kiegyensúlyozni az éjszakai alvást, csökkenti annak szükségességét. Az alvásidő lerövidülésével annak hatékonysága 1,5-2 szeresére növekszik.
Egy másik tanulmány azt mutatta ki, hogy folyamatos légzés következtében a legtöbb esetben (66 %-ban) nőtt az olvasási sebesség és az idegrendszer stabilitása a terheléssel szemben.

A tanulmány a következőket állapította meg :
- A folyamat során a folyamatos légzés miatt az érzékszervi jellemzők körének automatikus változását figyelték meg.
- Ennek eredményeként általános kedvező tendencia figyelhető meg az alanyok rövid távú memóriájának javulásában. A legnagyobb javulást a hallás utáni rövid távú memória javulásában figyelték meg. Megállapították, hogy a folyamatos légzés pozitív hatással van a memóriára és annak fejlesztésére.

Kutatást végeztek a folyamatos légzés pszichológiai hatásairól is, amely során az alábbiakat tapasztalták:
1. A folyamatos légzés javítja az általános állapotot.
2. Javítja az egészséget, az aktivitást és a hangulatot.
3. Növeli az erőt és a hatékonyságot.
A vizsgálat azt mutatja, hogy megszűnik a szorongás, javul az önértékelés, növekszik az önbizalom, megoldódnak a belső konfliktusok, megszabadulunk a lelkifurdalástól, növekszik az általános teljesítmény.

A folyamatos légzés megváltoztat néhány dinamikus motivációs jellemzőt, összhangba kerül az emberi teljesítmény és a belső motiváció. Életkortól és a nemtől függetlenül, bármilyen élethelyzetben, életszakaszban növekszik az emberek önbecsülése.
A magasabb iskolai végzettségűeknél a folyamatok dinamikusabbak, a felemelkedés meredeken ívelt. A felsőoktatásban végzetteknél egyenletes növekedést mutat az önbecsülés, a legtöbb embernél kis dinamikus változások láthatók. Megnövekszik mindazon tulajdonságok száma, amelyek a feltűnő változást eredményeznek az önértékelés növekedésében.

4. A folyamatos légzés hatására a résztvevőkben megváltozott az elképzelés az ideális tulajdonságokkal rendelkező önképpel kapcsolatban.

Folyamatos légzés

A transzrelaxációs terápia transzperszonális alapú rendszer, a korszerű módszereket és a régi hagyományokat ötvözi, legjobban a tibeti pszichikai metódushoz hasonlít. Hatékony technológiája egyszerre hat a testre és a lélekre. Célja a betegségek megszüntetése.

Lehetővé teszi, hogy az emberek két különféle módon is érzékeljék magukat, mintha egyszerre két világban léteznének: a fizikai világ sűrű formái között, ahol a határok sérthetetlenek, és egy másik, de nem kevésbé valóságos világban. A módszer segít aktív életet élni, amelyből nem hiányzik a szeretet.

A két világ érintkezésével választ kapunk a fontos kérdésekre:
- Miért ilyen módon élünk és miért nem másként?
- Mi az oka a testi vagy lelki problémáinknak, miért vannak konfliktusaink?
- Kikkel és miért találkoztunk az életünkben?
- Milyen képességekkel rendelkezünk, a természet hogyan alakítja a testünket és az arcunkat?
- Hogy lehet a testre változást gyakorolni, a lélek és a test miként kapcsolódik össze? Hogy szűnik meg ez a kapcsolat?
- Miként válunk vonzóvá és mások számára kedveltté?


Az érintésmentes módszer és a masszázs egyaránt normalizálja a szervezetben zajló folyamatokat, ezáltal biztosítja a fizikai egészséget.
1. Segít a belső szervek betegségein. Minden betegség sérti az energiaegyensúlyt és a szabad energiaáramlást a szervezetben. A transzrelaxációs terápia visszaállítja ezeket.
2. Segít pszichológiai problémák megoldásában:
- lelki eredetű, érzelmi problémák, neurózis, hisztérikus reakciók esetében,
- kialakult depresszió és a depressziós hangulat esetében
3. Lelki eredetű szexuális problémák körében, mint az anorgasmia, fájdalmas menstruáció, menstruációs szabálytalanságok stb.

Neurózis esetében úgy látjuk, ördögi kör az élet. Bármit is teszünk, semmi nem változik. Családi problémák, visszatérő élethelyzetek jelentkeznek: konfliktusok a jelenlegi és a korábbi munkakörben, vagy amikor egy nőnek az első és a második férje is alkoholistává vált. Negatív élethelyzeteket teremtünk magunknak. Érzelmi sérülések miatt nem tudunk megfelelő döntéseket hozni, és a nehéz helyzetekben nem kapunk segítséget.

A transzrelaxációs terápia képes megváltoztatni az emberek életét. A kezelés után új perspektíva nyílik az élet kérdéseivel kapcsolatban. Rajtunk múlik, hogy - ha valóban meg akarjuk változtatni az életétünket - mit teszünk. Végül is, mindenki tudja, mit kellene mondania, mégsem teszi meg – mert gondolni és tenni nem egy és ugyanaz.

A transzrelaxációs terápia fontos területe a nők kiegyensúlyozottsága és boldogsága, az élettel való összehangoltsága. Érzelmi, mentális és lelki szintű egyensúly valamint a genetikailag megfelelő partner megtalálása a cél. Ezzel kapcsolatban a lányok életében sok eltérést tapasztalhatunk, amely szerencsétlen partnerválasztáshoz vezet. Utólagosan meg lehet javítani ezt a helyzetet, és dönteni lehet ebben a kérdésben, egyszer és mindenkorra.

A transzrelaxációs terápia csökkenti a lelki, érzelmi feszültséget, enyhíti a depressziót, javítja a hangulatot. Aktivizálja a szervezet védekezőképességét, javítja a teljesítményt, a szív- és érrendszeri és mozgásszervi problémákat. Normalizálja az endokrin - és hormonrendszert. Megoldja a régóta fennálló pszicho-szexuális problémákat, mint például az anorgasmia, fájdalmas menstruáció, menstruációs zavarok stb.


A transzrelaxációs terápia sajátosságai:

Az egyéni foglalkozás során biztonságos változó tudatállapotban dolgozik. Ebben az állapotban a kliens érzékeli az egységet a fizikai és a mentális tudatszintek között a különböző életterületekkel kapcsolatban, mélyen megérti az összefüggéseket, aktívan részt vesz az önfejlesztési folyamatban.

Gyakorlati egészségügyi vonatkozásai: a fizikai test hatékonyságának növelése, a szellemi és a fizikai ellenálló képesség növelése környezeti befolyások (munkafeltételek) esetében. Növeli az állóképességet, az intenzív fizikai aktivitást. Kezeli a lelki problémákat: félelmet, magatartászavart gyermekeknél és serdülőknél, valamint azok esetében, akik súlyos megrázkódtatáson estek át.

A terápia korrigálja a fizikai testet, a szervezetet légzőszervi gondok (tüdőgyulladás, bronchitis, asztma), szív- és érrendszeri problémák (dystonia, magas vérnyomás, infarktust követő állapot), húgy-és ivarszervi problémák, emésztési problémák (gyomor- és nyombélfekély, hepatitis, pancreatitis, colitis) esetében.

A módszer hatása a munkavégzésre:
A túlzott munkaterhelés, vagy a nem megfelelő munkakörülmények egészséges emberek számára is megnövelik a stressz érzetet, ami negatív hatást gyakorol a teljesítményre. A feladat ebben az esetben a kialakult mentális túlterheltség csökkentése, a mentális és fizikai teljesítmény javítása, a hangulatingadozást okozó fáradtságérzet csökkentése, a helyes alvás, az étvágy helyreállítása, egészségtelen körülmények között dolgozó személyek arcvonásainak kozmetikai javítása. A különleges módszer alkalmazásának nincs ellenjavallata, életkorhoz sincs kötve, nem okoz szövődményeket, és rövid időn belül eredményre vezet

A transzrelaxációs terápia részletei

A transzrelaxációs terápia transzperszonális alapú rendszer, a korszerű módszereket és a régi hagyományokat ötvözi, legjobban a tibeti pszichikai metódushoz hasonlít. Hatékony technológiája egyszerre hat a testre és a lélekre. Célja a betegségek megszüntetése.

Lehetővé teszi, hogy az emberek két különféle módon is érzékeljék magukat, mintha egyszerre két világban léteznének: a fizikai világ sűrű formái között, ahol a határok sérthetetlenek, és egy másik, de nem kevésbé valóságos világban. A módszer segít aktív életet élni, amelyből nem hiányzik a szeretet.

A két világ érintkezésével választ kapunk a fontos kérdésekre:
- Miért ilyen módon élünk és miért nem másként?
- Mi az oka a testi vagy lelki problémáinknak, miért vannak konfliktusaink?
- Kikkel és miért találkoztunk az életünkben?
- Milyen képességekkel rendelkezünk, a természet hogyan alakítja a testünket és az arcunkat?
- Hogy lehet a testre változást gyakorolni, a lélek és a test miként kapcsolódik össze? Hogy szűnik meg ez a kapcsolat?
- Miként válunk vonzóvá és mások számára kedveltté?


Az érintésmentes módszer és a masszázs egyaránt normalizálja a szervezetben zajló folyamatokat, ezáltal biztosítja a fizikai egészséget.
1. Segít a belső szervek betegségein. Minden betegség sérti az energiaegyensúlyt és a szabad energiaáramlást a szervezetben. A transzrelaxációs terápia visszaállítja ezeket.
2. Segít pszichológiai problémák megoldásában:
- lelki eredetű, érzelmi problémák, neurózis, hisztérikus reakciók esetében,
- kialakult depresszió és a depressziós hangulat esetében
3. Lelki eredetű szexuális problémák körében, mint az anorgasmia, fájdalmas menstruáció, menstruációs szabálytalanságok stb.

Neurózis esetében úgy látjuk, ördögi kör az élet. Bármit is teszünk, semmi nem változik. Családi problémák, visszatérő élethelyzetek jelentkeznek: konfliktusok a jelenlegi és a korábbi munkakörben, vagy amikor egy nőnek az első és a második férje is alkoholistává vált. Negatív élethelyzeteket teremtünk magunknak. Érzelmi sérülések miatt nem tudunk megfelelő döntéseket hozni, és a nehéz helyzetekben nem kapunk segítséget.

A transzrelaxációs terápia képes megváltoztatni az emberek életét. A kezelés után új perspektíva nyílik az élet kérdéseivel kapcsolatban. Rajtunk múlik, hogy - ha valóban meg akarjuk változtatni az életétünket - mit teszünk. Végül is, mindenki tudja, mit kellene mondania, mégsem teszi meg – mert gondolni és tenni nem egy és ugyanaz.

A transzrelaxációs terápia fontos területe a nők kiegyensúlyozottsága és boldogsága, az élettel való összehangoltsága. Érzelmi, mentális és lelki szintű egyensúly valamint a genetikailag megfelelő partner megtalálása a cél. Ezzel kapcsolatban a lányok életében sok eltérést tapasztalhatunk, amely szerencsétlen partnerválasztáshoz vezet. Utólagosan meg lehet javítani ezt a helyzetet, és dönteni lehet ebben a kérdésben, egyszer és mindenkorra.

A transzrelaxációs terápia csökkenti a lelki, érzelmi feszültséget, enyhíti a depressziót, javítja a hangulatot. Aktivizálja a szervezet védekezőképességét, javítja a teljesítményt, a szív- és érrendszeri és mozgásszervi problémákat. Normalizálja az endokrin - és hormonrendszert. Megoldja a régóta fennálló pszicho-szexuális problémákat, mint például az anorgasmia, fájdalmas menstruáció, menstruációs zavarok stb.


A transzrelaxációs terápia sajátosságai:

Az egyéni foglalkozás során biztonságos változó tudatállapotban dolgozik. Ebben az állapotban a kliens érzékeli az egységet a fizikai és a mentális tudatszintek között a különböző életterületekkel kapcsolatban, mélyen megérti az összefüggéseket, aktívan részt vesz az önfejlesztési folyamatban.

Gyakorlati egészségügyi vonatkozásai: a fizikai test hatékonyságának növelése, a szellemi és a fizikai ellenálló képesség növelése környezeti befolyások (munkafeltételek) esetében. Növeli az állóképességet, az intenzív fizikai aktivitást. Kezeli a lelki problémákat: félelmet, magatartászavart gyermekeknél és serdülőknél, valamint azok esetében, akik súlyos megrázkódtatáson estek át.

A terápia korrigálja a fizikai testet, a szervezetet légzőszervi gondok (tüdőgyulladás, bronchitis, asztma), szív- és érrendszeri problémák (dystonia, magas vérnyomás, infarktust követő állapot), húgy-és ivarszervi problémák, emésztési problémák (gyomor- és nyombélfekély, hepatitis, pancreatitis, colitis) esetében.

A módszer hatása a munkavégzésre:
A túlzott munkaterhelés, vagy a nem megfelelő munkakörülmények egészséges emberek számára is megnövelik a stressz érzetet, ami negatív hatást gyakorol a teljesítményre. A feladat ebben az esetben a kialakult mentális túlterheltség csökkentése, a mentális és fizikai teljesítmény javítása, a hangulatingadozást okozó fáradtságérzet csökkentése, a helyes alvás, az étvágy helyreállítása, egészségtelen körülmények között dolgozó személyek arcvonásainak kozmetikai javítása. A különleges módszer alkalmazásának nincs ellenjavallata, életkorhoz sincs kötve, nem okoz szövődményeket, és rövid időn belül eredményre vezet

A transzrelaxációs terápiáról

 

A transzrelaxációs terápia egy széles körű és többszintű rendszer, amely magában foglal mintegy húszféle alternatív masszázs technikát, valamint az eredeti szerző fejlesztéseit.

A transzrelaxációs terápia gyakorlás és a fejlődés a szakember és az ügyfél kölcsönös munkáján alapul.
Hozzásegíti a klienst a teljes körű testi-lelki - szellemi struktúra használatához Ez lehetővé teszi, hogy a legtöbbet hozza ki a lélek mélyéről, és eltávolítsa azokat a domináns hatásokat, melyek meggátolják a testet, hogy sikeres legyen a különféle életterületeken, a kommunikációban, helyreállítja az önbizalmat, a kapcsolatokat és a meghittséget, nyugalmat.
A terápia lehetővé teszi, hogy eltávolítsuk az anyaméhben vagy a korai gyermekkorban kialakult elraktározódott problémákat, traumákat.

A terápiát minimális energiafogyasztással végzik, különös figyelmet fordítanak az enyhe nyújtásra, a verbális és nonverbális kommunikációra. Ennek következtében érhető el a folyamatos javulás, amely hosszú távon hat mind fizikai síkon, mind pszichológiai területen. A technika segít enyhíteni a belső szorongással kapcsolatos korábbi lelki és fizikai sérüléseket.

Hogyan függ össze a transzrelaxációs terápia és a sikeres élet?

Első pillantásra azt gondolhatnánk: sehogy. A szakember szemével azonban látható a lényeg: bármit, amit egy adott problémával kapcsolatban teszünk, gondolunk vagy érzünk, meg kell szüntetni, ha az öröm megszerzésére való törekvés nem vezet eredményre. Ha próbálkozásaink sikertelenek, nem vezetnek semmi jóra, nem hoznak eredményt, hiányos folyamattal van dolgunk, ami szó szerint akár kellemetlen fizikai tüneteket is okozhat.

Újra meg újra hasonló helyzetekben találjuk magunkat, az izomfeszülés vagy a túlterheltség megakadályozza a várt sikert. Mindenki számára ismerős ez a helyzet, mégis meglepődünk, amikor ráébredünk erre a jelenségre.
Ha az érzéseink háttérbe szorulnak olyan helyzet teremtődik, amikor "minden kiesik a kezemből", vagy úgy érezzük "mindig van valami baj" és így tovább ... Ezek a megszokott testi reakciók a hibás viselkedésből származnak.

A transzrelaxációs terápia célkitűzései
• a mentális folyamatok és a testi érzetek közötti kapcsolat mély megértése;
• a reakciók megértése: nem csupán egyéni módon reagálunk, bizonyos mértékig mindenki összefügg, hasonló folyamatok részese. Zsákutcába kerülésünk történetei különböznek.
• fontos megérteni a mély relaxáció eredeti jelentését, a lazítás test-elme-lélek hármasára vonatkozik;
• formális tanulási módszerek és technikák elsajátítása;
• a módszer gyakorlati elsajátítása, amellyel minden kliens számára egyéni megközelítési technikát tudunk kialakítani;
• a lelki korrekció és az öngyógyító képességek kibontása.

A transzrelaxációs terapeuta képzés eredménye:
• jobb életminőség;
• céljaink megértése és önmegvalósítás;
• egy új, ritka módszer megismerése;
• gyakorlati készségek megszerzése, amelyek azután mindig kéznél lesznek;
• lehetőség arra, hogy nélkülözhetetlen szakemberré váljunk, aki bármilyen probléma esetén segíteni tud;
• a terápiás lehetőségek bővítése;
• korábban nem igényelt, saját mozgás lehetőségek kifejlesztése;
• megtanuljuk, hogyan kell segíteni másokon bármilyen körülmények között.

Alkategóriák

Kiegészítő információk